moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Návrh vlastního domu (CZ/SK)

20 - 27.05.2017 místo konání: Škola přírodního stavitelství - Eko osada Bílé Karpaty, hranice CR/SR

Jedinečný workshop  „Návrh vlastního domu“ z přírodních materiálů, který vznikl jako naše reakce na přirozenou poptávku lidí, kteří nám neustále píší a volají, že potřebují konzultaci a pomoc při navrhování vlastního domova.

Chcete si sami navrhnout svůj vysněný dům pod odborným vedením? Nebo si váš dům vysnít, nakreslit a vymodelovat přímo ve Škole přírodního stavitelství?

Pomáhat vám budou přizvaní odborníci: architekt, designér, odborník na Feng-shui, stavitel zdravých domů a s relaxací vám budou pomáhat odborníci na zdravou kuchyni, cvičení, meditaci a muzikoterapii.

Zkorigujeme a pomůžeme vám s představivostí, sny a samotnou tvorbou tak, abyste si s radostí odnesli pro vás nejhodnotnější výsledek naší společné spolupráce, tedy studii domu a váš vlastní model. Taková studie – studie rodinného domu se jinak v běžné realitě našeho vjemově přeplněného světa tvoří těžko a dlouho, stojí spousty úsilí, schůzek, času, předělávání a proto běžně zaplatíte jen za její navržení 10-30 tisíc Kč.

A často i přes to, že se architekt snaží, stále a logicky navrhuje dům pro sebe, jelikož od klienta má stále málo informací, které se jen velmi obtížně předávají. Většina architektů se neumí plně vcítit a tak se roztáčí kolotoč vzájemného nepochopení a opravování nebo upravování, až jeden ustoupí nebo odstoupí. Navrhování domu je často párová nebo celkově taková společenská terapie a hledání kompromisů.

Proto v naší škole prosazujeme, aby si lidé navrhovali, kreslili, modelovali a též stavěli své vysněné domy pro sebe sami. Zkušenost nám stále ukazuje, že každý jsme dobrý v něčem jiném a těžko se lidem bez zkušeností staví nebo navrhuje dům, když to nikdy nedělali. Obsahuje to toliko potřebných informací.

Mimo jiné vás naučíme tvorbu záměru, jak si napsat projekt na život, z kterého vám vyjde představa vašeho domu, který by na vás měl působit a ovlivňovat směrem, jakým si vy sami přejete a naplánujete. My takto v uvolnění a relaxaci, spojením, otevřenou diskusí, sdílením a vzájemným předáváním inspirace navrhujeme krásné a kvalitní, funkční, zdravé domy v neuvěřitelných až rekordních časech.

Celý workshop je pojatý jako zážitkové a relaxační lázně. Zažijete s námi veselý, radostný a tvořivý teamhousebuilding :). Na polosamotě v kopcích Bílých Karpat, obklopených bylinkovými loukami. Krajina je zde plná zvěře a příjemných lidí. Potkat na procházce lišku, zajíce, srny nebo dančí je zde běžné. 

Prosazujeme aktivní zdravé domy pro aktivní zdravé lidi, odpovědné stavění - tedy přírodní stavební materiály a postupy, efektivní hospodaření s vodou, s odpady a energiemi. Více jednoduché fyzikální principy než drahé technologie. V jednoduchosti je krása.

Preferované materiály: dřevo (konstrukce, obklad stěn, podlahy, nábytek, dřevo vlákno - zateplení..), hlína (hliněné omítky, plastické dekorace..), sláma (slaměné balíky – zateplení stavby..) kámen (obklady, cesty, zídky, venkovní podlahy..), sklo (okna, luxfery, recyklované láhve, dekorace..), len, konopí, tkaniny, . Na střechy používáme pálené tašky, zelené střechy, rákos, na jurty stabilnější PVC fólie a další..

Umíme navrhovat rostoucí domy, mobilní stavby, soběstačné domy, hranaté, kruhové, organické, funkcionalistické, nízkoenergetické. Však to je již na vás, my vám můžeme jen doporučit, poradit a předat informace. Tento seminář je zároveň individuální verzí kurzu „Přírodní stavitelství a Jak na soběstačný dům“ s vytažením těch důležitých informací právě pro vás.

 

Z workshopu si odnesete

-          svou vlastní studii, malby, obrázky, skicy,

-          návrh vašeho domu včetně hrubého návrhu toku a spotřeby energií,

-          model (z hlíny, plastelíny, papíru, klacíků...) jako vzpomínku a pomůcku k zhmotnění záměru...

Studii poté stačí poslat nebo donést vašemu projektantovi/architektovi a ten vám již doladí detaily a vytvoří projekt pro stavební povolení, stavbu samotnou a další, na čem se domluvíte.

 

Seznam kontaktů na projektanty vám rádi poskytneme.

 

 

Doporučení, příprava:

Je vhodné, nebo spíše řečeno potřebujete mít již pozemek, abychom byli vůbec schopni navrhovat a pasovat dům přímo na pozemek podle sklonu svahu, osvětlení, umístění pozemku. Jinak si budete navrhovat ideální dům na ideální pozemek nebo mobilní dům.

Na stavebním úřadě si nechte vypsat, vytisknout, okopírovat (nebo stáhněte ze stránek obce) Obecně závaznou vyhlášku k územnímu plánu, což je textová podoba územního plánu – část, která se týká vašeho pozemku. Nebo si nechte vystavit územně plánovací informaci. Z čeho poznáte omezení, ochranná pásma lesa, různého podzemního nebo nadzemního vedení sítí, záplavové zóny apod.. Pokud vám vedou přes pozemek sítě, je třeba vědět kde přesně, což zjistíte u provozovatele dané sítě, stejně to stavební úřad vyžaduje. A jaké sítě na pozemku jsou a jaké budou. Přístupnost pozemku pro dopravu.

Vezměte si na Stavebním úřadě formulář dle jejich doporučení, tj. k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby, k ohlášení stavby či ke stavebnímu povolení. Na konci formuláře si od stavebního úřadu nechte zaškrtnout, které dotčené orgány a kteří správci sítí se budou ke stavbě vyjadřovat.

Pak potřebujete mapu pozemku, nejlépe z katastru nemovitostí na www.cuzk.cz. Do mapky katastru zakreslete předpokládané umístění domu, zakótujte jeho rozměry a polohu k hranicím parcely. Pokud máte, vemte si sebou výškopis, polohopis, nebo nakreslete do mapky vrstevnice z čeho je vidět sklon pozemku, vyznačené stromy, hranice pozemku, okolní stavby. Případně grafickou podobu územního plánu, pokud není přesně po hranici pozemku.  Nějaké fotky pozemku, orientace, okolní terén, okolní zástavba a okolí. 

Přivézt si co nejvíc informací o pozemku: znát, jak tam chodí sluníčko (nestíní kopec, soused?...), odkud nejvíc fouká…, nacítit si pozemek, případně na něm přespat. Pokud je tam větší nebo nepravidelný svah, nebo pozemek nějakým způsobem komplikovaný, tak by geodetické zaměření mělo být už před studií- osazení na pozemek je docela alchymie a terén pak dost ovlivňuje podobu a fungování domu.

Přivést fotky- nejen pozemek, ale i výhledy na všechny strany, uvědomit si, na co se chci dívat z domu…

 

Pokud jste v CHKO, tak by bylo vhodné od nich vědět omezení tvarů a sklon střech, poměry stran, podlažnost, výšky apod.. Většinou mají seznam požadavků na výstavbu v CHKO.

Tyto informace mají při navrhování domu svůj praktický význam, abyste později nezjistili, že máte na pozemku ochranné pásmo lesa, nadzemního nebo podzemního vedení nebo povinný odstup od okolních staveb a hranice pozemku. Nebo vám povolí jen hranatý dům s malými okny, lidovou architekturu, nebo že tvar domu schvaluje i CHKO, památkáři apod., poté potřebujete od nich vyjádření, instrukce jak v daném území mají domy vypadat. Návrh vlastního mobilního domu je výjimka, která ale !pozor! též nejde umístit kdekoli, což zjistíte též v územním plánu obce a hlavně v jeho textové části. Tedy opakuji, a zdůrazňuji, že nejdůležitější je pro vás textová podoba územního plánu - Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu.

Kurzu by se měly účastnit páry nebo celé rodiny, aby byl dům skutečně pro celou rodinu a navrhovala si jej společně celá rodina.

Je vhodné si předem, již ode dneška začít vystřihovat různé obrázky z časopisů, vlepovat do sešitu a psát si, co se vám líbí a co nelíbí, udělat si jen tak ráno hned po probuzení pár hrubých návrhů, představ domu, kreslit si, sepsat, co by měl dům a pozemek obsahovat, jak by na vás měl působit. Jaké materiály, technologie nebo věci vás zaujaly a proč. Donést si nějakou vaší inspiraci.

 

Workshop společně s vámi vedou a s návrhy vám pomáhají:

(více o nás najdete po kliknutí na jméno lektora)

Petr SkořepaŠkola přírodního stavitelství  - Odborný dohled, architektonický návrh. Tvorba záměru (vědomý vliv na budoucí život a tedy i vizi domu), Bioarchitektura (vliv tvarů), baubiologie, technologie, hospodaření, soběstačnost, energie, korekce investice hned při návrhu, odhad ceny, velikosti, prostup světla, materiály, skladby stavby, tedy praktické vedení architekta. Tedy vše co se lidé učí na našich seminářích, ale přímo aplikované a použité na váš dům bez nutnosti toto vše studovat a kombinovat tak, abychom na nic nezapomněli...

Helena Chvílová -  autorizovaný architekt - www.ateliernetresk.cz

Andrea Kitková - Profesionálne poradenstvo tradičného Feng Shui - www.fengshui-poradenstvo.sk

Filip Klíma - Projekty, design, počítačové studie, 3d modely.

Peter KotusAkademianatura.sk - Ranní pomalé cvičení a protahování Chi-Kung pro rozproudění energie, uvolnění těla a dlouhověkost, večerní Kung-fu pro podporu soustředění, uvolnění mysli i sebeobranu. Tělesný a duchovní rozvoj osobnosti.

Petra Bolfovámuzikoterapie - Zahrajeme si na různé netradiční hudební nástroje, budeme zpívat šamanské i slovanské písně, uprostřed lesa, na karpatských lukách, společně s hlasem přírody, neboť  rytmus  je to, co nás spojuje s přírodou i se sebou samým, s ostatními lidmi, s celým světem a vesmírem.

Zuzka Borisová Škola přírodního stavitelství  - Numerologie, karmalogie, vliv a významy čísel a dat, čísla domu, datumy na smlouvy apod..

Majka HrkováAkademianatura.sk  - Super lehká přírodní bylinková kuchařka pro podporu činnosti mozku, duše a těla, psycholožka, bylinkářka, realizace slovanských slavností dle kola roku, relaxace.

 

Program:

SO – příjezd, ubytování, večeře, seznámení se s projekty

NE-Pá - pravidelný denní program
ráno v 7h cvičení...
8-9h snídaně
9-12h program - tvorba a navrhování domu
12-14h oběd
14-18h program
- tvorba a navrhování domu
18-19h cvičení kung-fu
19-20h večeře
20-22h vlastní tvorba, volno, diskuse, hraní a zpěv u ohně, doplňkový program

Podle počasí, nálady a jiných aspektů na místě domluvíme vždy nějaký tematicky zaměřený večer nebo odpoledne: Slovanská slavnost (podle aktuálního období), skoky přes oheň, společný zpěv, hraní na hudební nástroje, muzikoterapie, sauna, lukostřelba, numerologie, karmalogie, ochutnávka z divokého vaření.

V SO končíme po obědě, tak abyste stihli v klidu dojet domů.

Program pro děti vzniká spontánně na místě podle účastníků, jejich zájmů a možností.

 

Prosím domlouvejte se na společném cestování ! Kdo jedete autem (kdy, kam od kud a telefon), tak kdo se rádi svezete s někým (kdy, kam, od kud, telefon) zde:

http://ekovesnice.cz/473-spolujizda.html

 

Doporučený      příspěvek na naše vaše aktivity a plány je: 

 

15.000 Kč/555 Euro na jeden návrh. (Kč 12.000,- /EUR 444,- při poslání příspěvku nebo zálohy 14 dní a déle před seminářem)

Aktuální sbírka je na udržení a rozvoj naší nové, inovativní Živé školy štěstí a přírodní moudrosti a soběstačné osady se sociálním komunitním bydlením a tvořivými dílnami, potažmo vytváření podpory a návodů pro šíření této myšlenky. 
Počet je hodně omezen jen na 4-5 projektů.

 

Co sebou

Každému asi 7-14 dnů před seminářem posíláme podrobnější informace. Pokud neuvidíte e-mail v Doručené poště 5 dnů před konáním, podívejte se do složky Nevyžádaná pošta. Pokud ho tam najdete, označte e-mail jako "Toto není SPAM".

Určitě je dobré si vzít něco pod sebe, deku, polštářek, karimatku, svítilnu, přezůvky. Pracovní oblečení a vybavení do deště.


Ubytování:

 

Přímo v osadě Školy přírodního stavitelství je možné vyzkoušet rozdílné pocity tedy pobyty- přespání v různých přírodních stavbách různých tvarů. Skromné spaní ve vlastním spacáku v seníku, kopuli, pyramidě v lese, kopulovité sauně, někde venku nebo pod vzdušnou střechou altánu je pro účastníky zdarma.

Lepší bydlení, vybavené apartmány s postelí, koupelnou - naše zajímavé domky na vyzkoušení je třeba předem rezervovat.  Instrukce jsou u každého odkazu na domeček:  "Slaměná jurta", šestiúhelníkový tvar pokojů v domku  Srdce určen jinak na pobyty v tmě. Nebo hranaté chatičky na letním dětském táboře, který je v tuto dobu volný a je asi 9km od naší osady za 150kč osobu a noc.

Je možné s sebou brát i rodinné příslušníky, kteří přispívají jen na náklady se stravou, jednoduché ubytování na táboře na den, kolem 550kč(20EUR), děti 1/2. Pokud chcete vzít nějaké své mazlíčky, tak to oznamte předem!

Máme ovce, koťata, štěně, psa, slepice, volnou přírodu apod.

Strava

Lehká vegetariánská, přírodní, divoká podle úrody a zájmu, z ochutnávky našeho dalšího společného kurzu vaření...  Příspěvek na jídlo 300kč (11EUR) na osobu a den, děti 1/2.


Záloha a   příspěvek

Pro rezervaci místa nám prosím pošlete celý příspěvek, případně zálohu 5000 Kč (200 EUR) na 4200270652/6800 v Kč (CR) nebo v EUR (SK) na IBAN: SK28 8330 0000 0025 0028 8855 a pro platby z ciziny IBAN: CZ1720100000002500288855, Bic/Swift: FIOBCZPPXXX (účet je veden v ČR na Ekovesnice o.s.). Jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo bez státní předvolby a bez mezer. Děkujeme.

V případě nemoci nebo jiného závažného důvodu jsme vděčni za včasné informování a rádi vás přesuneme na jiný termín nebo jiné využití. Příspěvek vám zůstává evidován v naší Živé kreditní bance pro budoucí výměnu. Zbylé příspěvky lze provést i na místě.

Pořádá občanské sdružení Ekovesnice o.s. a Eko-osada o.z.

 

 

Přihlásit se můžete zde:    ZDE...

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz