moment prosím

Co je permakultura?

15.01.2024  

"SVĚT JE PLNÝ PROBLÉMŮ - PERMAKULTURA JE PLNÁ ŘEŠENÍ"

Permakultura je tvořivý přístup k plnohodnotnému životnímu stylu zdravé hojnosti. Je cestou pro každého, kdo si přeje žít na Zemi udržitelně a ve větší harmonii. Je založena na etickém využívání krajiny, spolupráci s přírodou a péči o Zemi a její lidi. Je ekologicky zdravou metodou zabezpečení našich životních potřeb, včetně naší stravy, bydlení, sociálních a ekonomických struktur. Zkoumá taky metody, pomocí kterých můžou lidé spolupracovat a obnovit skutečné komunity.

 

    P E R M A K U L T U R A
učí, jak můžeme žít na Zemi plodně a udržitelně bez toho, abychom ji ničili a je základním systémem pro každého, kdo hledá tvořivá řešení pro ozdravení našeho života.
   Permakultura je komplexní přístup k navrhování vysoko produktivních trvalo udržitelných lidských systémů - usedlostí, obydlí, zahrad, farem, balkonů, celých obcí, měst, regionů atd.
   Její přístupy byly už otestovány na všech kontinentech, ve všech základních typech kultur a klimatických podmínek a dají se aplikovat na všechny sféry lidské činnosti.
   Přínos permakultury je v tom, že shrnula podle svých možností nejlepší známé poznatky a řešení (ekologicky příznivé a etické) shromážděny lidstvem od nejstarších časů po dnešní moderní dobu a vytvořila ucelený systém pro jejich praktické uplatnění. Základem permakultury je etika, realizovaná v podobě praktické péče o Zemi a lidi.

Trvale udržitelná lidská usedlost (sídlo) je jakýkoli lidmi obývaný prostor, který je ekologicky zdravý a plodný, který dokáže zajistit své přežití podobně jako přírodní systémy bez vykořisťování a znečišťování. Je trvale udržitelný z dlouhodobého hlediska a schopný rychle zregenerovat poškozené životní prostředí.

 

   JAK TO VŠECHNO ZAČALO ?
Permakultura není nová idea. V mnohých částech světa existují lidé, kteří žijí a hospodaří ve své krajině udržitelným způsobem. Pěstují například zahrady navrhované podle vzoru přirozeného lesa a takovéto zahrady dokážou zmíněným lidem zajistit všechny jejich potraviny, většinu jejich léků a textilních vláken, a taky několik plodin na výměnu anebo prodej, a to všechno na poměrně malé ploše. Permakultura se naučila hodně od takových tradičních systémů, ale zároveň využívá i moderní vědecké poznatky a špičkové hospodárné technologie.
   Slovo permakultura je zkratka vytvořená ze slov "permanetní (tj. trvalá) kultura". Název vytvořil spoluzakladatel tohoto konceptu, australský lesní odborník Bill Mollison na konci sedmdesátých let. Po uvědomění si obrovského rozsahu ekologické destrukce a letech hledání a vyvíjení řešení vydali s architektem Davidem Holmgrenem v roce 1978 první knihu - učebnici, kterou nazvali "Permaculture One". Kniha měla celosvětový úspěch a Bill začal cestovat po celém světě, vyškolil nové učitele permakultury a pomohl navrhnout a spustit první permakulturní projekty na všech kontinentech. Permakulturní řešení měli a mají pozoruhodné úspěchy - pomocí nichž se podařilo přeměnit některé suché hladovějící oblasti Indie a Afriky na zelené "jedlé" lesy, části krajiny v Austrálii, západní Evropě a severní Americe, zdevastované vlyvem průmyslového zemědělství, zregenerovali na ekologicky přátelské, zdravé a prosperující. Za jeho práci mu byla v roce 1982 udělena Alternativní Nobelova cena.

 

   PERMAKULTURNÍ DIZAJN
Je to způsob, jak kombinovat všechny potřebné složky (materiály, koncepce, strategie, organismy, energie ...) navrhovaného systému do takového vzájemného uspořádání, které prospívá životu ve všech jeho formách.
   Je založen na pozorování přírodních ekosystémů, moudrosti obsažené v tradičních zemědělských a sociálních systémech, a taky na moderních vědeckých environmentálních poznatcích. Využívá vrozené vlastnosti rostlin, zvířat a lidí, které kombinuje s přirozenými charakteristikami prostředí a struktur tak, aby vytvořil kultivované ekosystémy, schopné přirozeně vyprodukovat více potravin a zdrojů.

 

Permakultura začíná tam, kde všechny vědy končí.

Máte málo bohatství? Co vám chybí? Peníze? Jídlo? Trápí vás nedostatek bohatství? Permakultura začína práve tam, kde vás už nedostatek bohatství netrápí. Permakultura je samotným zdrojem bohatství. Vykročte směle a s úsměvem!

Kolik je hodin? Dnešní den je ten, který může být právě ještě ten nejlepším ve vašem životě.

Tik-Tak, Tyk-Tak, Tik-Tak ... 

 

Více se dozvíte na stránkách www.permakulturacs.cz

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz