moment prosím

Deklarace rodového pozemku/statku

15.01.2024  

Deklarace rodového pozemku/statku

 

Myšlenka založení rodového pozemku/statku mě nadchla a přiměla k jednání.

 

Rozhodl(a) jsem se tvořit na rozloze ne méně než jednoho hektaru trvanlivý životní prostor pro mou rodinu, mé potomky a na památku mých předků.

 

Toto místo pojmenovávám „Rodový pozemek/statek“. Součástí tohoto prostoru jsou permakulturní zahrada a obytná stavba z materiálů nepoškozujících přírodu, dobře rozložitelných. Půdu mám v úmyslu opečovávat výhradně přírodními hnojivy s využitím postupů ekologického zemědělství a se zajištěním dostatečné biodiverzity (biologické pestrosti různorodosti) celého pozemku.

 

 

Pokládám za pozitivní tu skutečnost, že výpěstky, které převýší potřeby moje resp. mé rodiny, nabídnu obyvatelům ve městě a tak jim poskytnu biologicky čisté produkty.

 

Pokládám za nesmyslné nakupování nekvalitního ovoce a zeleniny ze zahraničí, které jsou mnohdy zdraví škodlivé, obzvláště pro děti. Myslím si, že daná situace ohrožuje samotné potravinové bezpečí obyvatel státu. Současná dotační politika evropského společenství navíc napomáhá spíše kvantitativnímu hospodaření namísto zajištění kvality. Způsob hospodaření zaměřený především na zisk z vypěstované produkce, kdy jednotlivý zemědělci vstupují do vzájemného konkurenčního boje, ukazuje neefektivnost ba přímo zhoubnost této volby. Pro zisky se používají jedovatá chemická hnojiva, pěstují se geneticky modifikované rostliny a tak se výrazně přispívá ke zhoršení zdraví současné populace.

 

Myslím si, že je nesmyslné z tohoto obviňovat vládu či jiné představitele státu. Zodpovědnost potřebujeme převzít každý jednotlivě. Ve vzniklé situaci by se měl každý zamyslet, co konkrétního může učinit pro zlepšení již nyní.

 

 

Na rodovém pozemku/statku rodina žije, pěstuje produkty pro vlastní potřebu a potřebu svých blízkých. Hospodařící na rodovém pozemku mají tak zásadně jiný vztah k půdě. Uvědomují si její hodnotu a potřebu o ni dobře pečovat. Vzniklý nadbytek z jejich produkce tak má značnou kvalitativní převahu nad produkty doposud dodávanými do obchodů.

 

Prohlubující se světová krize způsobuje sociální otřesy v mnohých státech. Abychom ji překonali, potřebujeme zcela odlišnou ideologii způsobu života současných rodin, která by byla pro lidi srozumitelná a přitažlivá. Tou nechť se stane soužití založené na vzájemném respektu, úctě a společném převzetí zodpovědnosti za své zdraví, za kvalitu svého životního prostoru – rodového pozemku – i za výchovu svých dětí. Tuto základní koncepci jsem přijal(a) a rozhodl(a) se pro konání patřičných kroků.

 

Je mi známo, že podobné myšlenky sdílí mnoho lidí po celé České republice i v okolních státech. Snaží se také učinit vše potřebné pro zlepšení kvality svého života, zakládají živnosti a pěstují vlastní zemědělskou produkci.

 

Rád(a) podpořím každé úsilí vlády i evropského parlamentu napomáhající vytvoření příznivějších podmínek pro uvedený způsob života na rodovém pozemku ne menším než jeden hektar. Uvedená  rozloha je potřebná k vytvoření stabilního sebeobnovujícího se ekosystému.

 

Obracím se na vládu, prezidenta, evropský parlament i na všechny vládní představitele ostatních států, aby v sobě probudili zájem o rozkvět svých národů, projednali možnosti zakládání rodových pozemků/statků na území svých států a přijali tento projekt jako projekt, který může pomoci lidstvu překonat globální ekonomickou krizi a může výrazně přispět k odvrácení ekologické katastrofy.

 

Významná část našeho národa vnímá projekt „Rodového pozemku/statku“ jako tvůrčí ideu. Ať se stane mezinárodní ideou a naše země se zúčastní materializace překrásného budoucna. Začněme tento nadherný tvořivý mezinárodní proces způsobující vnitřní rozkvět každého člověka, který se ho zúčastní.

 

 

Přeji mnoho úspěchů, nadšení a radosti všem lidem na Zemi při tvoření svého láskyplného životního prostoru.

Podpis tvůrce rodového pozemku/statku

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz