moment prosím

Prírodná záhrada v Ekoosade

14.01.2024  

V roce 2017 sme prijali dvoch dobrovoľníkov z Českej Republiky na jednoročný dlhodobý projekt a vybudovali v našej Eko-osade „Prírodnú záhradu“.


   Tento projekt sa zameriava na zveľaďovanie pôdy a zeme v jej prirodzených podobách. Práve vďaka pomoci dobrovoľníkov sme postavili prírodnú jedlú záhradu prostredníctvom permakultúrneho dizajnu.


   Dobrovoľníci tak získali jedinečnú príležitosť stáť pri samotnom plánovaní záhrady, až po jej realizáciu a zber plodov. Počas tejto dlhodobej tvorby nadobudli vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti týkajúce sa permakultúry, tvorby permakultúrnej záhrady a mali možnosť získať teoretické aj praktické informácie ohľadne trvalo udržateľnom spôsobe života. Naša permakultúrna záhrada čaká na pridelenie certifikátu Permakultúrna záhrada a je sprístupnená širokému okoliu počas prehliadky celej Eko-osady.


   Obaja dobrovoľníci preukázali veľký entuziazmus a zapálenie nielen pre prírodnú záhradu, ale aj pre vedľajšie aktivity. Za ich pomoci boli zrealizované akcie ako napríklad Upracme obec. Jej náplňou bolo vyčistiť okolie od čiernych skládok a od odpadu, ktorý bol žiaľ dlhé roky súčasťou lesú a lúk. Tak prispeli k očisteniu ďalšieho kúsku na našej planéte.


   Dobrovoľníci sa podieľali aj pri výstavbe letnej kuchyne, hobitieho zázemia, kamenného amfiteátra, postavenie rotundy, hlineného mini domčeka pre deti. Miroslav K. navrhol a vytvoril vlastný projekt aquaponie, ktorý však ešte čaká na svoje dokončenie.


   Obaja mladý muži preukázali veľkú mieru technického nadania, ktoré mali možnosť zveľaďovať práve vďaka vykonávaným aktivitám.

Miroslav K. zvlášť rozvinul svoj záujem o prácu s elektrickými zariadeniami a inštaláciou elektrických rozvodov, čo mu dopomohlo k súčasnému zamestnaniu v mieste svojho bydliska.

Obaja dobrovoľníci preukázali kladný vzťah ku zvieratám patriacim k Eko-osada, o ktoré sa svedomite starali a kŕmili.


    Pravidelne sa zúčastňovali edukačných podujatí Eko-osady, kde pomáhali jednak s organizáciou ako aj s realizáciou ukážkových stavebných prác pre účastníkov. V rámci týchto príležitostí nadviazali mnoho nových priateľstiev a spoznali veľa mladých ľudí s podobnými životnými motiváciami z rôznych častí Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny či iných krajín. Mali možnosť zlepšovať sa v Poľštine, Španielčine a taktiež v Angličtine počas komunikácie s návštevníkmi Eko-osady.

 


   Samozrejme pobyt a dobrovoľníctvo v Eko-osade nie je len o nadobúdaní nových skúseností a zlepšovaní sa v jazykoch a jednotlivých aktivitách, ale aj vytvára priateľske prostredie, kde sa dobrovoľníci v medzikulturálnom dialógu dozvedajú informácie o rôznych zvykoch krajín, priateľsky sa delia o svoju kultúru a trávia voľný čas spoznávaním prírody či relaxom.


 

 

 

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz