moment prosím

Ekovesnice Rozkvitá

14.01.2024  

V období medzi 01.09.2017 až 30.11.2018 sa v priestoroch Ekoosady konal ďalší dobrovoľnícky projekt, tentokrát niesol názov Ekoosada rozkvitá.

Dvaja českí dobrovoľníci získali čas a priestor na vlastnú sebarealizáciu, ale zároveň si odniesli cenné skúsenosti a zručnosti z rôznych aktivít, ktorým sa počas pobytu venovali.

Tento projekt sledoval dve hlavné cieľové roviny: Poskytnúť dobrovoľníkom možnosť zapojiť sa do života v Ekoosade, a zároveň vďaka ich prítomnosti v Ekoosade spojiť obyvateľov Ekoosady s miestnymi obyvateľmi prostredníctvom projektových aktivít, a predovšetkým vďaka tejto spolupráci rozvinúť "ekologické" smerovanie miestnej obce.

Projektu sa zúčastnili dvaja dobrovoľníci z Českej Republiky. Počas svojho pobytu zažili štyri ročné obdobia a rôzne druhy aktivít spojené priamo so sezónou. Prírodné staviteľstvo dominovalo od jari až do jesene, popritom sa starali o permakultúrnu záhradu, o záhradu, o zvieratká. Nielenže sadili a zbierali plody, ale aj mali možnosť vytvárať bylinné čaje, marmelády, džúsy, sušili ovocie a hríby. Od miestnych remeselníkov sa priučili k tradičným remeslám ako pečenie chleba, prútkarenie alebo tvorenie zo slamy. A čo je dôležité, získali zručnosti týkajúce sa vlastnej sebestačnosti a zodpovednosti. Taktiež sa naučili pracovať ako samostatne, tak aj v spolupráci vlastnej skupiny, ale aj s inými dobrovoľníkmi, ktorí sa zúčastnili mobility odlišného projektu.

Dobrovoľníci sa starali ako o bežný chod Ekoosady, tak aj o jej skrášľovanie. Dobrovoľníci napríklad vytvorili vnútornú mozaiku kúpeľne a hlinené vyškrabávané dekorácie.  Oľana spolu s Veronikou obohatili Ekoosadu svojim umeleckým citom – navrhli propagačný karavan namaľovaný ako hlinený domček.

Projekt Ekoosada Rozkvitá priniesol úžitok aj miestnej obci, kedy dobrovoľníci skrášlili a opravili miestne zástavky prostredníctvom prírodných materiálov. Zúčastnili sa čistenia nelegálnych skládok spolu s ďalšími dobrovoľníkmi a nezamestnanými ľuďmi, keďže tento projekt vytváral prepojenie s úradom práce a so zastupiteľstvom miestnej obce a poskytol pracovnú príležitosť pre nezamestnaných mladých ľudí.

Medzi ďalšie aktivity vykonávané dobrovoľníkmi, ktoré im umožnili zlepšovať svoje zručnosti a profesijne a osobne rásť patrili napríklad: pravidelné aktivity na pozemku (kálanie dreva, údržba a oprava náradia, údržba letnej kuchyne), údržba poriadku v priestoroch ubytovania dobrovoľníkov, starostlivosť o malé domáce zvieratá (kŕmenie, príprava potravy na zimu, zaistenie pastviny), údržba prístreškov pre zvieratá, spracovanie produktov od zvierat a ich uskladnenie, zber ovocia, zavarovanie, pestovanie a uskladnenie zeleniny, kosenie trávy, aktivity spojené s výstavbou slameno-hlinených domčekov, príprava slamených balíkov, miešanie hlinených omietok, dekorácie a finálne úpravy hlinených stien, aktivity týkajúce sa starostlivosti o permakultúrnu záhradu (pestovanie byliniek, zavlažovanie) a starostlivosti o sad (sadenie stromčekov, ochrana pred škodcami, zber plodov).

Dobrovoľníci mali v priebehu projektu Ekoosada Rozkvitá možnosť realizácie a priestor pre svoju kreativitu a fantáziu.


 

 

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz