moment prosím

Malé vodní elektrárny

17.01.2024  

Zdroj: mve.energetika.cz  - Malá voda – velmi obsáhlé až nekonečné stránky o využití energie malých vodních toků. Popisy, historie, návody na stavbu malých vodních elektráren, rady.  

 

 

Vodním dílem "silotvorným" máme na mysli veškeré stavební i strojní zařízení, které je nutné pro využití energie vody v určitém úseku vodního toku a její přeměnu na mechanickou práci. Vodní dílo má energii přírodního toku v maximální možné míře zužitkovat. Tato přeměna se však děje pouze ve vodním motoru (vodní kolo, turbína). Úkolem ostatních částí vodního díla je dopravit k tomuto motoru bez odporu potřebné množství neznečištěné vody a při tom neztratit nic ze získaného spádu.

Možnost jak toho dosáhnout závisí na stavebním uspořádání a na způsobu nakládání s vodou:

 

Energie toku odpovídá součinu spádu a průtoku.

Zatím co průtok je veličina proměnná a více méně závislá na počasí, spád je možno považovat za konstantu danou tvarem terénu. Obě dvě veličiny jsou stejně důležité. Záleží na místních poměrech, kterou z nich lze snadněji získat. V horách a na vysočině je bezesporu snažší získat poměrně rychle dostatečný spád a tím i slušný výkon na tocích s menším průtokem. Obráceně v nížinách se setkáme s líně tekoucí vodou velkého průtoku, avšak šance zajistit větší spád je mizivá. U vodních děl s akumulací vody je vždy zapotřebí použít co možná největší spád. Tím se sníží množství vody, jenž je třeba nashromáždit a nádrž je menší. Pokud to okolnosti dovolují, volí se místo pro zřízení vodního díla blízko terénní nerovnosti, kde přírodní tok prudčeji klesá (peřeje, prudký ohyb, skalní práh) a to tak, že místo odběru je nad tímto místem a voda se vrací až pod ním. Takové řešení ušetří i mnoho metrů náhonu a docílí stejného spádu.

 

 

Zdroj: mve.energetika.cz  - Malá voda – velmi obsáhlé až nekonečné stránky o využití energie malých vodních toků. Popisy, historie, návody na stavbu malých vodních elektráren, rady. 

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz