moment prosím

Obrácená zelená střecha

17.01.2024  

obrácená zelená střecha

Často je jednou z klíčových priorit architektury orientované do budoucnosti a na ekologii vrácení ploch zeleni.

Střešní zahrady, zvláště v městských oblastech, mají dvě významné funkce. Poskytují další zelenou plochu a přispívají do značné míry k funkci zadržování vody, čímž zjednodušují systém odvodnění. Obrácená zelená střecha, extenzivní nebo intenzivní, je jednoduchou, dobře osvědčenou a trvanlivou střešní konstrukcí. U zelených střech ochranná funkce tepelně-izolačních desek vůči vodotěsné membráně hraje zvláště významnou úlohu.

 

Dlouhodobá pozorování

Pozorování praktického chování obrácených střech až 21 let starých prokazují jejich dlouhodobou funkčnost. Tepelně-izolační vlastnosti desek ROOFMATE™ vyrobených z materiálu STYROFOAM™ se během dlouhého období užívání změnily jen nepatrně.

skladba úžlabí ploché střechy ve spádu s deskami ROOFMATE LG

Projektové zásady

 

Hydroizolace

Vodotěsná vrstva zelených střech musí být odolná proti prorůstání kořínků nebo musí být osazena samostatná ochrana proti kořínkům. Zvýšená další ochrana vodotěsné membrány je zajištěna deskami ROOFMATE™. Spády a odvody vody ze střechy musí být navrženy tak, aby bylo vyloučeno dlouhodobé ponoření tepelně-izolačních desek ROOFMATE. Další informace o vodotěsné izolaci je uvedena na stránce Obrácená střecha - Odvodnění, vodotěsná izolace.

 

Tepelná izolace STYROFOAM™ - ROOFMATE™

Nenasákavost a vysoká pevnost v tlaku desek ROOFMATE SL je činí vysoce vhodnými pro tepelně-izolační účely v obrácených zelených střechách. Pro zelené střechy s velkým zatížením lze použít také výrobky FLOORMATE™.

 

Separační vrstva

Difúzně otevřená separační vrstva brání proniknutí jemného materiálu z drenážní vrstvy do spojů desek. Zároveň poskytuje mechanickou ochranu tepelně-izolačních desek. Běžně se používá difúzně otevřené, hnilobě odolná tkanina (např. polypropylénová textilie) o plošné hmotnosti cca 140 g/m2 s nízkou nasákavostí.

 

Odvodnění, filtrační vrstva

Obecně jsou odvodňovací vrstvy provedeny z praného kulatého štěrku nebo jemného kameniva (30-40 mm), expandované hlíny nebo různých druhů speciálních drenážních výrobků (odvodňovací rohože, vlnité drenážní desky, atd.). Kromě své funkce vegetační vrstvy napomáhá bobtnavá hlína také odvodnění. Zajišťuje rychlý odvod nadbytečné dešťové vody. Na druhou stranu může vlhkost snadno pronikat otevřenou strukturou materiálu. Lze také použít odvodňovací systémy, které plní úlohu separační vrstvy, odvodnění a filtrace v jednom výrobku, které nabízejí jednoduché, lehké skladby zelené střechy. Nad odvodňovací vrstvou filtrační tkanina brání splachování jemných částic z vegetační vrstvy. Pro tento účel se také používá difúzně otevřená, hnilobě odolná tkanina (např. polypropylénová textilie) o plošné hmotnosti cca 140 - 180 g/m2 s nízkou nasákavostí.

 

 

Vegetační vrstva, rostliny

Extenzívní zelené střechy

Přednost je dána vegetačním vrstvám smíšeného substrátu, které mají určitou schopnost akumulace vody. Vegetační vrstvy založené na bobtnavé hlíně nebo lupku mají zároveň úlohu drenáže. V důsledku toho lze vynechat drenážní vrstvu. Výhodná je min. tloušťka asi 8 až 10 cm. Kořínky vegetace působí jako stabilizátor proti sání větru. Doporučuje se zatížit v oblasti obvodu a styků.

 

Intenzívní střešní zahrady

Vegetační vrstva intenzívních střešních zahrad může v závislosti na požadavcích obsahovat jeden nebo více typů substrátu podle doporučení projektanta.

 

Střešní konstrukce

Extenzívní zelená střecha s oddělenou odvodňovací vrstvou

skladba extenzivní střechy s odvodňovací vstvou

Extenzívní zelená střecha s kombinovanou odvodňovací a vegetační vrstvou

skladba extenzivní střechy s kombinovanou vrstvou

Intenzívní zelená střecha

skladba intenzivní střechy

 

Zdroj: www.dow.com

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz