moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Ekopanely

14.03.2015  

Ekopanely z lisované slámy; mohou být použity jako samonosné příčky nebo zdi až do výše 3,5 m, dále jako samonosné pochůzné zakrytí střech, podhledů atp.

 

Tloušťka [mm] 58
Šířka [mm] 800
Součinitel tepelné vodivosti ? 0.102 W.m-1.K-1
Tepelný odpor R 0.5882 (m2.K)/W)
Faktor difúzního odporu µ 13,1
Objemová hmotnost 379 kg/m3
Specifikacká teplotní kapacita 2400 J/(kg*K)
Třída hořlavosti E
Délka [mm] 1200 - 3200

 

Slaměné lisovoné EKO panely

Jádro ekopanelu se lisuje ze slámy za vysokého tlaku a teploty a tudíž neobsahuje žádná pojiva a nátěry. Toto jádro je polepováno recyklovanou lepenkou lepidlem, které vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je nanášeno v tenké vrstvě. Protože sláma i papír jsou organické materiály, které lze po dožití stavby snadno zlikvidovat, je ekopanel plně recyklovatelný a je klasifikován jako ekologický výrobek. 

Zákazníkovi jsou ekopanely dodávány upravené na požadovanou délku a tím se minimalizuje odpad a šetří náklady.
 
Po očištění od povrchových úprav je lze i kompostovat. Toto vše dělá z ekopanelů prakticky bezodpadový stavební materiál. Tím se ze současných stavebních materiálů může skutečně pochlubit málokterý, i když jejich výrobci je často označují jako ekologické a či recyklovatelné.
 

Ekologie a recyklace

U OSB desek, sádrokartonu, porobetonu nebo různých „moderních“ cihel je recyklace problém kvůli použitým surovinám či jejich kontaminaci různými pojivy nebo chemikáliemi a prakticky neexistuje. Jejich výroba je navíc v porovnání s výrobou ekopanelů energeticky náročnější, vyžaduje chemii a často produkuje toxické odpady. Potřebný výkon na výrobu m2 ekopanelu je přibližně 2,5 kW. 
Jen pro srovnání uveďme, že spotřeba rychlovarné konvice je většinou kolem 2 kW nebo průměrné domácí trouby 2,2 kW. 
Z hlediska produkce CO2 dosahuje sláma jako většina přírodních materiálů záporných hodnot. To znamená, že při výrobě nevzniká větší množství CO2, než jaké je uloženo přímo v materiálu během růstu, sklizně atd.


Proto ekologické domy postavené z ekopanelů s izolacemi z přírodních materiálů a hliněnými omítkami nepochybně patří k současnému trendu, který maximálně využívá přírodní materiály ve stavbách, jež pak mají příjemnější a zdravější klima.

 

Pevnost, tuhost, odolnost

Pevnost

Předností ekopanelů je jejich vysoká mechanická odolnost, zvláště pak ve srovnání se sádrokartonem.

Například průrazová síla nutná k proražení běžných interiérových dveří je 30 J. Ekopanel naproti tomu vydrží nárazovou energii 180 J bez porušení (EN 596).

Proto je ideální pro realizaci samonosných příček. Díky možnosti objednat si ekopanely potřebné délky a jejich snadnému opracování i montáži, je možné takovou příčku postavit během několika minut. U sádrokartonu či OSB desek je nutné nejdříve zbudovat nosnou konstrukci příčky. Tu u příčky z ekopanelů nepotřebujete a proto také snížíte náklady na její výstavbu až o 15 %. Robustnost a pevnost ekopanelu využijete i v dalších stavebních realizacích jako jsou například půdní vestaveby nebo obvodové stěny.

Díky hustému jádru ekopanel snese i větší staticky působící zatížení, která vznikají zavěšením různých předmětů – například závěsných skříněk v kuchyni, radiátorů, horizontálních zařízení na rozvod instalací, zábradlí, držadel apod.

V podhledu ekopanel unese na vrutu 5x100 mm břemeno až 75 kg. Netřeba zdůrazňovat, že čím větší průměr šroubu použijete, tím větší výtažnou sílu je nutné vynaložit.

Pro srovnání sádrovláknitá deska tloušťky 12,5 mm unese až 50 kg, sádrokarton podle typu pouhých 23 - 27 kg.

Oproti těmto materiálům i oproti zděným materiálům, má ekopanel ještě jednu velkou výhodu, že pro kotvení nepotřebujete hmoždinky. Běžnou praxí je využívat přímo vrutu, který se do slámového jádra bez předvrtání pohodlně našroubuje.


Tepelné vlastnosti

Zhuštěné lisované slaměné jádro dává ekopanelům nejen nadprůměrné tepelně-izolační vlastnosti ale takéschopnost akumulace. Jeho specifická tepelná kapacita je srovnatelná s kapacitou měkkého dřeva tj. cca 2400 J/kgK, proto se stavby z ekopanelů lépe vyrovnávají s rychlými změnami teplot a šetří tak náklady na jejich vytápění.

Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 11,8 hodin, tj. teplo proniká do prostoru objektu s tímto zpožděním. V létě se tedy dům do rána „nachladí“ a chlad si udrží až do večera. V zimě naopak se dům přes den nahřeje topením, a toto teplo si dům udrží až do rána, i když přestanete topit ve večerních hodinách.

Racionální je proto aplikace ekopanelů při vytváření obytných podkroví, protože v podkrovních prostorech bývají často problémy s tepelnou stabilitou v letním období. OSB desky nebo sádrokarton takové akumulační schopnosti nemají a proto se v podkrovních prostorech spolu s nimi používají dodatečné dřevovláknité izolace, které akumulační schopnost těchto materiálů zvyšují, ale které zvyšují i náklady. Finančně výhodná je i samotná aplikace ekopanelů jako nadkrokevní izolace a je výrazně levnější než pro tyto účely používaný dřevovláknitý Hofatex.

Ekopanely svými izolačními schopnostmi pomáhájí překrývat tepelné mosty v objektu ať už vznikly chybou při kladení izolace, nebo samotnou konstrukcí.

Díky vláknitému charakteru slámy mají materiály z ní vyrobené relativně nízkou tepelnou vodivost a jsou propustné pro vodní páru. Příznivou vlastností ekopanelů je, že při zvýšené vlhkosti vzduchu absorbují vlhkost do vnitřní pórovyté struktury slaměných vláken a při snížení vlhkosti vzduchu ji naopak pozvolna uvolňují do okolního prostředí. Tento mechanismus příznivě ovlivňuje mikroklima v interiéru z hlediska vlhkosti vzduchu, hlavně v zimním období, kdy vytápěním dochází k dlouhodobému snížení vlhkosti vzduchu uvnitř objektu.

Lze tedy říci že ekopanely nejen příznivě ovlivňují vnitřní klima v objektech z hlediska tepelné stability budov, ale i významně přispívají ke zdravému prostředí v interiérech, a tak i ke zdraví svých obyvatel. Díky tomu se ekopanely skvěle hodí pro výstavbu energeticky úsporných domů. U konkrétního objektu typu bungalov se při zastavěné ploše 150m2 náklady na vytápění infračerveným systémem pohybují od 800,- Kč do 1000,- Kč/měsíc. To je cena za spotřebovanou primární energii vstupující do celého domu!

Avšak nejen v nízkoenergetických a pasivních domech využijete tepelné izolační a akumulační schopnosti ekopanelu. Úspory nákladů na vytápění ekopanely přinášejí do všech svých aplikací třeba i jako vnitřní obklad již stojících stěn.


   

Akustické vlastnosti ekopalů

Hluk

Obecně materiály na bázi slámy mají dobré zvukově izolační vlastnosti, jak vzduchové neprůzvučnosti tak i akustické pohltivosti. Tyto vlastnosti závisí především na struktuře a objemové hmotnosti konkrétního typu použitého materiálu.

V ekopanelech se tyto vlastnosti podařilo maximálně zachovat a proto disponují větším akustický útlumem než sádrovláknité nebo OSB desky. Například neprůzvučnost jednoduché příčky z ekopanelů bez povrchových úprav je 33dB a dvojité příčky 45 dB. Ta se svou neprůzvučností už vyrovná 50 cm široké stěně z porobetonu Ytong Theta.

Pro srovnání také uveďme, že běžný pouliční hluk v rezidenční zóně měst či vesnice bývá kolem 60 dB a doporučené hodnoty pro spánek jsou 25 - 30 dB. Jen tato dvojitá příčka tento hluk prakticky odizoluje pod uvedené hodnoty.

Neprůzvučnost obvodové stěny je samozřejmě ještě větší. V České republice je většina populace zasažena příliš hlučným prostředím, které negativně působí zejména na srdeční činnost a oběhový systém. Ekopanely svými zvukově izolační vlastnostmi pomohou naplnit stále se zvyšující požadavky na bydlení bez rušivého hluku pronikajícího z okolí a vytvořit prostor pro maximální soukromí.

Požární odolnost

Protože je ekopanel ze slámy lisován, jeho jádro obsahuje jen minimální množství vzduchu. Dostatek vzduchu respektivě kyslíku podmiňuje hoření. Když potom ekopanel hoří, obhoří nejprve papír a poté je hoření zastavenoslaměným jádrem.

Tento samozhášivý efekt je jednou z jeho výrazných výhod. Neobsahuje ani chemické látky, jejichž výpary by byly hořlavé a podporovali tak jeho hoření. Ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském ho zařadili podle reakce na oheň do kategorie E.

Dle vyhlášky č. 23/2008 je požadavek na požární odolnost použitých materiálů pro 1.NP 45 minut. Doporučená aplikace ekopanelů pro obvodové stěny tento požadavek splňuje.

Tato aplikace ekopanelů ve dvou vrstvách umožňuje vedení instalací v jedné vrstvě a druhou zachovat celistvou. Zvýšená bezpečnost elektroinstalace v ekopanelech se nevyžaduje a elektrické kabely nemusí mít dvojité krytí. To výrazně sníží náklady na celou elektroinstalaci.

Běžné povrchové úpravy

Stejně jako sádrokartonové, sádrovláknité, dřevovláknité OSB desky a jako většina rostlinných materiálů, musí býtekopanely chráněny, proti vodě. Desky je tedy možné použít i ve vnějším prostředí, ale musí být zabezpečeny tak, aby nepřicházely do styku s vodou. Když je správně navržena skladba stěn, stavba je dobře řemeslně zpracována a aplikují-li se správně povrchové úpravy, s vlhkostí ve stěně nevznikají problémy.

Pokud dodržíte doporučenou skladbu povrchových úprav, můžete bez obav použít ekopanely i pro stavbu nebo renovaci prostor se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně. Nutno ale upozornit, že stejně jako výše zmíněné materiály nelze ekopanely použít v nevětraném nebo stále vlhkém prostředí!

Obecně lze říci, že povrchové úpravy ekopanelů jsou velice variabilní a lze využít různých systémů od různých výrobců. Skladba povrchových úprav nevyžaduje žádné speciální postupy ani přípravky a pro jednotlivé aplikace ekopanelů se liší jen málo.

Ve stručnosti skladba spočívá v penetraci, začištění spár a po poslední penetraci v celoplošné aplikaci tmelu s perlinkou. Na tuto vrstvu již můžete aplikovat finální povrchovou úpravu a nemusíte se nijak omezovat jako v případě OSB desek nebo sádrokartonu! Ekopanely totiž umožňují aplikaci běžných povrchových úprav, jako malování, lepení obkladů, tapetování, štukování, atd. V interiéru můžete použít i vápenný štuk. Na fasády však raději vyberte moderní silikátovou nebo silikonovou omítku, která je prodyšná a přitom nepropouští vlhkost.

Velmi atraktivní je spojení ekopanelů a hliněných omítek. Zvláště pro ty z Vás, kteří chtějí maximálně využítpřírodní materiály ve svých stavbách, jež pak mají příjemnější a zdravější klima, je již zpracován technologický postup povrchové úpravy ekopanelu s hliněnými omítkami značky.

Ekopanely jsou pevné, ale narozdíl od sádrokartonu, „pružné“. Proto nepřenášejí pohyb ani vibrace konstrukce na povrchové úpravy. Vruty, které kotví ekopanel do konstrukce, jsou totiž uloženy v podstatně houževnatejším jádru, čímž mají možnost pohybu i pod povrchově dokončenou stěnou. Výsledkem je, že ani v tak teplotně namáhaných stavbách jako jsou půdní vestavby, opakovaně nedochází k deformacím povrchových úprav.

Souhrn mechanicko-fyzikálních vlastností

Rozměry ekopanelu šíře 1200 mm

šíře 1200 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1200 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Rozměry ekopanelu šíře 800 mm

šíře 800 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1200 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Průměrná hmotnost

- plošná 22 kg/m2
- objemová 379 kg/m3

Další vlastnosti

- součinitel tepelné vodivosti:

Zdroj: http://www.prirodnistavba.cz/ekopanel-slameny-lisovany-panel-3426.html

www.ekopanely.cz
FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz