Mezi naše členy patří věřící i nevěřící, příslušníci různých politických stran a hnutí, ženy a muži, mladí i zralejší. Přes všechny rozdíly máme jedno společné: nespokojit se s tím, jak vypadá situace v České republice, nehledat zapomnění v hospodě či u nekonečných seriálů, ale pokusit se situaci změnit - také zdola!

Snažíme se dokázat, že demokracie se musí týkat všech sfér života, není jen pasivním přihlížením „velkým politickým hrám." Proto podporujeme participaci občanů na politickém, ale i ekonomickém životě jejich komunit. Proto se věnujeme tématům, která neprávem zůstávají mimo hlavní směr politiky, ač si bez jejich naplňování lze těžko představit fungující společnost, jako jsou sociální bydlení, decentralizace v oblasti energetiky, rozvoj místních ekonomik, družstevnictví, alternativní finanční systémy či podpora zaměstnanecké participaci.

Komunita je společenstvím lidí, jednajících ve shodě směrem k dosažení společného cíle.
Komunita, to je důvěra, spolupráce a vzájemná pomoc.
Činnost v komunitách je pro nás možnost ukázat, že „jiný svět je možný"

Naše cíle se mohou v dnešní společnosti zdát být téměř utopické, ale mnoho příkladů ze zahraničí ukazuje, že tomu tak není. Abychom dokázali to, co jsme si předsevzali, potřebujeme Vaši aktivní podporu.

Chcete být aktivní? Přidejte se k nám!

info@alternativazdola.cz