moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Nápady pro obce

17.05.2021  

Nápady starostům a aktivním lidem a spolkům:

 

Organizují místní neziskové organizace a podporují místní firmy.

 1. Program pro bezdomovce vlastní hliněné hobití domky. Obec vyčlení pozemky, povolení na vybudování a zaplacení letkorů. Pomocí s dobrovolníky výstavba krásných pousteven jen z přírodních materiálů, které mohou poté ukazovat prohlídky lidem a z toho žít...
 2. Kulatý stůl na zábavně tvořivé setkávání. Místo boje a konkurence, všestranně výhodná spolupráce firem s obcí a neziskovým sektorem.  Dobrovolnická služba s obcí organizují zábavně vzdělávací akce, zvelebování zastávek a zviditelňují firmy, které akce podporují, čímž jim získávají úctu lidí. Sdružit, propojit obec a podnikatelskou sféru s neziskovou, dobrovolnickou. Vylepšit povědomí o místních podnikatelích. Podnikáme pro rozvoj regionu. Místní podnikatelé, ať si o nich myslíme nebo se říká cokoli, tak jsou to často pracovití a chytří lidé, jenž měli odvahu dělat něco jinak než ostatní. Přinášejí do regionu práci, výrobky a investice.
  Stačí umožnit přispět nebo se jinak podílet na zábavných nebo prospěšných akcích a tím zviditelnit tu dobrou stránku podnikatele. Na každé veřejné věci může být cedulka, kdo se a jak podílel. Vytvořit knihu, nebo ročně doplněnou přílohu k místnímu plátku o seznam místních firem, popis profil podnikatele, co firma dělá a čím je prospěšná pro region, kdo ji vede, jaké akce podporuje, kolika lidem dává práci apod..
  Nechceme po firmách peníze, ale naopak nabízíme možnost podpořit tvoření pro ostatní a tím získat dobrý pocit a úctu lidí. Každá firma nebo podnikatel zanechá rád otisk své činnosti.
 3. Zábavné a vzdělávací akce s humorem pro děti a rodiče s dětmi. Například Lávka – přes rybník se položí traktorové duše, na ně přivážou fošny jako lávka přes rybník a na kole kdo se přihlásí, přejíždí, závodí, kdo přejede za nejkratší čas, vyhrává sud piva. Druhá soutěž na trakaři vozí přes lávku ženy. A děti se na mělčině nebo suchu přetahují molitanovými meči. A podobné soutěže. Třeba ve stejný den jako střelecké závody. Místní podnikatelé zapůjčí oplachtovaný přívěs jako podium pro moderátora, vytvoří se jako na jarmarku stánky s občerstvením.
 4. Podpora a organizování celoživotního vzdělávání, pořádání přednášek a kurzů. Keramika, cvičení na náměstí každé ráno, kroužky i pro dospělé. Rozproudit spolupráci mezi sousedy. Můžeme společně celá obec, kdo se chce spolupodílet, zároveň se setkávat, popovídat, něco se naučit při práci – sociální vazby. Postavit společně altán, knihovnu, komunitní centrum pro maminky s dětmi, opravit, zvelebovat zastávky apod..
 5. Malování naučné stezky po zastávkách nebo betonový plot sběrný dvůr.  S dětmi a ve spolupráci se školou (děti si připraví návrhy co by namalovali do betonového kruhu nebo na zastávku). Poté obec nebo firmy dodají barvy a štětce a dobrovolníci nebo rodiče s dětmi malují na stěny, třeba i ručně malovaný nápis firmy (Barvy a laky Myjava). Bylinky s popisem, nebo zvířátka, různé dřevo, soběstačnost, přírodní stavby.
 6. Free shop - bazar zdarma přímo na sběrném dvoře, kde se třídí odpad (stavební materiál, okna, funkční staré pračky, lednice, TV, pohovky, postele, skříně) nějaký čas skladovat v hale a kdokoli může přivést (s popisem, zda je plně funkční nebo na opravu a co tomu je) a nebo si odvést.
 7. Lesní škola a školka - alternativní výuka – malotřídka při základní škole (zvýší atraktivitu a tedy počet žáků ze spádové oblasti). Čím dál více rodičů (a zvláště ty, jenž odcházejí z města hospodařit na venkov) se zajímají o domácí výuku nebo alternativní způsoby vzdělávání, kolikráte se i stěhují stovky km právě kvůli škole. V dnešní informační době již existují výukové programy jak zábavnou hrou se učit třeba jazyky, matematiku, fyziku. Není třeba experimentovat, již existují funkční a vyzkoušené metody, které mají výborné výsledky. Stačí, aby se učitel chtěl vzdělávat též. O to co nás baví, se zajímáme sami a rádi se učíme, ale jakmile začneme porovnávat, známkovat, tak mnoho dětí učení přestane bavit. Škola by měla fungovat jako celoživotní, odpolední kurzy, keramika, cvičení, přednášky.
 8. Podobně umožnit zapojit se obyvatelům, třeba jen schránka na nápady, podněty, dobrovolně organizovat.
 9. Společná výstavba sociálního bydlení.
 10. Římské lázně, sauna, střídání teplot, solní jeskyně, různé terapie… 
 11. Hřiště pro dospělé na rozvoj pohybové aktivity.
 12. Úklid černých skládek, studánky – sociální vazby.
 13. Výsadba sadů kolem cest proti závějím. Vrby, živé posezení nebo prolézky z proutí
 14. Obecní bioplynová elektrárna, větrná elektrárna – zvýší rozpočet, příjem obce a zvýší soběstačnost obce.
 15. Zakládat v regionech vlastní Svépomocné sítě (googlegroups skupiny). www.oazyzivota.cz (sk) na pomoc se sociálním propojováním aktivních lidí.
 16. Ekocentrum, knihovna, internet, poradenství. Komunitní centrum + kavárna, čajovna. Tiskové a informační centrum obce plus prodej místních výrobků (dobrovolný příspěvek, doporučená hodnota výrobku nebo služby)

 

Některé nápady jsou netradiční a nové, ale v této době natolik zajímavé, že se pravděpodobně celý region nebo obec zviditelní medializací a získá na atraktivitě. Což podporuje hrdost a motivaci obyvatel tvořit dále… Pozor je to jen stručná pracovní verze.

 

Vypracoval:  Petr Skořepa

Tel: 00421 944293223
email: ekovesnice@gmail.com

 

 

 

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz