moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Soubor 10ha + stavebni Otovice u Broumova

27.10.2015  Skořepa Petr

Otovice u Broumova

Ojedinělý soubor půdy k obdělávání - hospodaření extenzivním (šetrným, rozumným, ekologickým)

způsobem. Místo pro bydlení „na cestě z města,“ blízko služeb (5 km do Broumova), pro chov koní,

ovcí, koz, pro pěstování vlastních bylinek, pro vlastní sad apod. s možností využití zemědělských

dotačních podpor pro vybudování všeho podle svého vkusu.

Na prodej je scelených 10,1 ha pozemků, převážně  zemědělské půdy.

Součástí jsou 2 stavební parcely na sebe navazující (zast. plocha a nádvoří celkem 1459 m2 ), které

jsou pozůstatkem po bývalém stavení. Neleží přímo u silnice, jsou od ní vzdáleny cca 80 m. Tyto

můžou poskytnout prostor nové stavbě.

Dále je součástí souboru 79879 m2 orné půdy (včetně „trávy na orné p.“), 13938 m2 trvalý travní

porost, 5590 m2 lesního pozemku a 835 m2 ostatní komunikace.

Pozemky jsou vypovězeny z nájmu a měly by být uvolněny stávajícími 2 uživateli od 1.10. 2015.

Přikládám dokumenty svědčící  tomuto tvrzení. Pro další – státní zemědělská agentura SZIF nebo

asistence z mé strany zaručena také.

Cena prodeje je stanovena na 17,50 Kč/m2

Informace o obci (zdroj  http://www.obecotovice.cz/obec-otovice/informace-o-obci/)

Otovice leží v severní části okresu Náchod v oblasti Broumovského výběžku, téměř na okraji vlivu

nadřazených středisek osídlení. Zároveň však se nachází necelých 30 km (20 km vzduchem) od

atraktivní lokality Adršpachu. Poloha v pohraničním hornatém terénu stranou hlavních

koncentračních os měla zásadní vliv na dosavadní rozvoj obce.

Ves vznikla asi kolem roku 1253. Rozkládá se v délce 4 km podél řeky Stěnavy až na státní hranici s

Polskou republikou.

Zastavěné území obce je tvořeno z velké části lidovou architekturou, charakteristickou pro tuto

oblast.

Kontakt:

Ondřej Strenk

zemoVitae s.r.o.

zemovitae@seznam.cz

732

FOTOGALERIE
Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz