moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Živá škola štěstí a přírodní moudrosti

25.04.2017  

Základní vize projektu

Svobodného, nezávislého a přirozeného vzdělávání

pro všechny věkové kategorie

 

Název projektu:

Živá škola štěstí a přírodní moudrosti  - již nyní od května 2017 v provozu jako celoroční Škola přírodního stavitelství - při budování československé celoroční sdílené tvořivé a hlavně pohádkové lesní školy – na dětském táboře „Z pohádky do rozprávky“.  Pobyty pro školy a rodiny v krásném království Bílých Karpat.

 

Zaměření a cíl školy:

Škola bude zaměřena na vkládání prožitkových metod pro získávání znalostí a dovedností. V současném systému školské výuky je zodpovědnost přenechána na učiteli a žáci přijímají pasivní roli, přestože je dokázáno, že v okamžiku kdy se sám žák snaží ostatní něco naučit, zapamatuje si tak až 90% látky. Druhým extrémem je pak vědecky prokázaný fakt, že látku, kterou podává a vysvětluje jedna osoba (klasický učitel) nemusí žák pochopit ani po několikátém vysvětlení.

V konceptu naší školy je hlavní prostor věnován individualitám, bez rozdílu věku, kteří se cítí být silní v různých oblastech života. Ze studenta, který pochopil a naučil se nějakou novou látku, se okamžitě může stát učitel a vůbec nezáleží na tom, zda se naučil číst, pochopil a osvojil si výsadbu a péči o stromy s jedlými plody, princip výroby elektrické energie nebo astrologii. Tím, že žák dostane prostor tyto znalosti a dovednosti prezentovat, rozvíjí se u něj tvořivost, zodpovědnost, ale současně i vlastní sebedůvěra a tím pádem i motivace pokračovat na cestě za sebevzdělávání cestou, která je v naprostém souladu s vlastní vnitřní pravdou každého jednotlivce.

Učitelé zaměstnaní školou v systému fungují spíše jako průvodci metodikou a pravidel, kteří pomáhají nastavovat a dodržovat hranice a mantinely.

 

Zřizovatel:

Zřizovatel Živé školy je Ekovesnice o.s. a v budoucnu provozovatel bude zájmový spolek tvořený z ekologických, školských a vzdělávacích organizací nebo jednotlivců, které se sjednotili s cílem vybudovat prostor, kde bude možné volné, přirozené sdílení informací a vytvářející nový a zábavnější pohled na výuku.

 

Cílová skupina:

Žákem školy se může stát kdokoliv kdo má zájem a chuť se rozvíjet. Studijní skupiny nebudou striktně rozdělovány na základě věku studentů, náboženství ani národnosti nebo jazyku výuky. Vznikají samovolně, na základě zákonů přitažlivosti, jako zájmové kroužky na kratší nebo delší čas, které se vzájemně různě prolínají.

Organizátory výuky jsou sami studenti. V rámci vlastní přípravy na výuku vyrábějí nebo využívají různé pomůcky a postupy, čímž zároveň doplňují nebo vytváří metodiku a duplikovatelnost vlastního studijního programu. Jediným kritériem bude dobrovolná účast. Žáky školy budou nejen obyvatelé osady a spádové oblasti, ale i krátkodobí a dlouhodobí (internátní) návštěvníci.

Nedílnou součástí, která je zároveň jednou z hlavních motivací k práci na tomto projektu, je i vytvoření studijních školních skupin pro děti. V nich bude program výuky sladěný se státem požadovaným rámcovým vzdělávacím programem. Plánujeme tyto skupiny zřídit jako detašované třídy zřízené již akreditovanou základní školou.

Plánujeme dopolední výuku věnovat hlavně dětem a odpoledne dospělým, i zde však bude možné vše přizpůsobit aktuální skladbě studentů.

Výukové prostory:

Pro školu bude rekonstruována stávající hlavní budova letního tábora, postavená s využitím principů přírodního stavitelství na hranicích České a Slovenské Republiky, na katastrálním území obcí Javorník (ČR) a Vrbovce (SR) v Bílých Karpatech. Místo bylo záměrně vybráno tak, aby se do projektu mohli zapojovat organizace z obou zemí.

V areálu tábora je možné ubytování pro 80 dětí nebo dospělých ve stávajících chatkách. V tomto roce začne v areálu výstavba nového domu stavěného na principech komunitního bydlení, kde bude možné ubytování personálu a kde bude jeden apartmán pro krátkodobé testovací pobyty rodin s dětmi.

Výuka bude probíhat ve dvou učebnách a venkovních prostorech. Tyto prostory budou zároveň nabízeny dalším výukovým organizacím nebo jednotlivcům pro pořádání jejich akcí a výukových programů jako škola sdíleného prostoru. V tom případě bude akce naší školou propagována a počet účastníků se bude moci rozšířit o naše studenty. A naopak naši studenti, lektoři a dobrovolníci budou moci jezdit pořádat jejich výukové programy nebo pomáhat vytvářet podobné sdílené prostory, školy na dalších místech. Obě strany – naše škola i návštěvnická organizace si samozřejmě budou poskytovat na pořádanou výuku vzájemné slevy a výhody.

Součástí školy bude ukázková přírodní zahrada s domácími zvířaty pro environmentální výchovu, kreativní hřiště pro rozvoj pohybové aktivity pro děti i pro dospělé.

Do budoucna chceme vybudovat i rukodělné dílny nebo ateliéry určené k tvoření (například keramická dílna a malířský ateliér, kovárna, truhlářská nebo krejčovská dílna).

Nepodstatným detailem v celém konceptu školy je fakt, že v její blízkosti (do 10 km) již máme pozemky pro novou osadu se sociálním bydlením pro rodiny učitelů a dobrovolníků zapojených ve škole. Tato osada bude budovaná na principu přírodního stavitelství z přírodních materiálů, jednoduchým způsobem. Její výstavba se může stát další přirozenou formou výuky a mohou zde vzniknout další učebny a prostory školy.

 

Časový rámec:

Školní rok 2017/2018 a dále. Plánujeme pod "nějakou" místní školou a školkou otevřít lesní malotřídku a lesní školku.

 

Odborní garanti projektu:

Plánuje se, že škola i výukové programy budou dozorovány a garantovány vědeckou radou, složenou z vysokoškolských pedagogů a odborníků v oblasti experimentálního vzdělávání.

 

Studijní programy:

Princip výuky bude postaven nejen na prolínání standardně stanovených funkcí (učitel- žák), ale i věkových kategorií a profesí. Program výuky bude tvořen v různých délkách. Základní výuka bude dlouhodobá (například roční), ale budou organizovány i víkendové semináře. Základní roční studijní program bude začínat v záři, ale nebude plně přerušen ani v průběhu prázdnin, kdy v prostorách probíhají různé letní tábory a soustředění. Studijní programy se přizpůsobují vegetačnímu období přírody, tak aby se teoretická výuka přesunula do učeben v době od října do února (s ohledem na aktuální klimatické podmínky bude samozřejmě učebna přístupná i v letních měsících). Výuka bude probíhat v pracovních dnech a o víkendech bude program volnější, budou pořádány různé semináře. Na plánování programu se budou spolupodílet i sami studenti, výběrem a zvaním přednášejících z jiných škol, organizací a různých odvětví podle jejich zájmu. Tedy umožňovat jiným v prostorách školy uspořádat různě zaměřené jednotlivé kurzy. Takto se volně tvoří ve škole různé zájmové skupiny, které poté mohou své nabyté znalosti předávat dalším.

Studijní programy ale i programy seminářů budou uveřejňovány s předstihem. Každý učitel i student bude mít na webových stránkách školy vlastní profil, s přehledem dosaženého vzdělání, nabídkou výukových programů (co chci a mohu předávat a proč), stručným přehledem toho jak žije a jaké má zájmy a také toho co by se rád naučil v budoucnu.

 

Financování školy:

Základní financování bude na bázi členských příspěvků. Členství bude dlouhodobé, vhodné například pro organizace a školy a krátkodobé pro studenty a učitelé. Z dlouhodobých členských příspěvků bude hrazen základní provoz školy alespoň pro jeden roční studijní program. U celoročního programu je předpokládaná výše školného asi 2000,- Kč/měsíc. Škola také může získávat dobrovolné příspěvky od obcí, firem i občanů. Firmám budeme nabízet spolupráci ve formě pomoci, marketingu a reportingu vypracovaných studenty, výměnou za sponzorské příspěvky. Obcím zvelebováním veřejného prostoru a pořádáním výukovo-zábavných veřejných akcí pro děti i celé rodiny.  

 

 

Vypracovali: Petr Skořepa, Zuzana Borisová, Pavla Marušová a spol.
Tel: 00420 739486553, 00421 944293223

email: ekovesnice@gmail.com

 

 

Zajímavá inspirace z poutavého příběhu malé holky Laury ŠKOLA PRO MĚ, jak prožívá její novou školu:

"Škola pro mě" lze zde i stáhnout a vytisknout a číst dětem před spaním. Ale pozor, budou chtít též takovou školu. S čímž vám můžeme případně pomoci. S autorkou máme podzimní tábor u nás, viz kalendář akcí...

A co my rodiče jsme schopni a ochotni vše udělat pro naše děti, aby měli lepší školu než jsme měli my... Proto se již nyní snažíme budovat a Vy můžete přijet na inspiraci nebo pomáhat.. na Celoroční živou školu (1.5.-31.10.2017) - Můžete přijet s dětmi jen tak na víkend, vyrazit na výlety, kouknout co a jak tvoříme, tím nás podpořit anebo se dokonce i zapojit.
 

 

 

Přednáška z EVOLUTION na Akademia soběstačnosti

Nebo jen video z prezentace bez hlasu (třeba v práci):
 

 

Vize Živé školy propojením s táborem je zde...

Vize Nový urbanismus: Živá škola s ekoosadou zde...

 

A vydáváme ekodluhopisy na Centrum pro rodinu a řemesla zde...

Sbírka, seznam věcí, vybavení a práce které poptáváme je zde...

Aktuální článek o naší Eko osadě Bílé Karpaty na hranici Moravy a Slovenska je zde...

 


 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz