moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Popis jednotlivých objektů obce

17.05.2021  

POZOR! Toto je převzatý projekt, vypracovaný panem Smržem, jelikož na takovéto podobné vypracování nemáme bohužel čas.

U nás podobně přirozeně žijeme tak, jak je zde na kopanicích i jinde běžné a normální viz úvod, něco o nás a viz návštěvy u nás...

 

 

V dalším je uveden základní popis velikosti a charakteru jednotlivých vesnických objektů

Budovy

Většina budov bude projektována a vystavěna s maximálním podílem přírodních a alternativních stavebních materiálů, zejména pomocí technologie hrázděných staveb s výplní z nepálených lisovaných cihel z hlíny a s izolací z obnovitelné izolační hmoty. Domy budou orientovány na jih, vybaveny pasivním solárním topením a ze střešní a severní strany budou opatřeny zatravněným izolačním náspem hlíny.

 

Obytné domy

Celkově 10 domů, z části hliněné nebo hrázděné, z části zemní domy. Domy budou vytápěny zároveň pasivně solárně a centrálně nebo lokálně podle představ budoucích obyvatel.

 

Komunitní dům s integrovaným energetickým systémem

Celkem jeden objekt o půdorysu 120 m2, v suterénu bude instalována tepelná jednotka pro krizové vytápění všech budov, napájecí čerpadlo systému otopné vody s nouzovým zdrojem napájení, centrální elektrické rozvodné desky a dílna pro drobné práce a opravy. V prvním patře bude místnost sloužící jako komunitní prostor, klub či přednášková místnost.

 

Pohostinský dům s restaurací

Přízemní dům s obytným podkrovím, koncipovaný jako dům s pasivním slunečním vytápěním a připojený na centrální otopný systém. Objekt bude mít půdorys 120 m2. Vnitřní vybavení domu bude adaptovatelné na různé podmínky, zejména pobyt různě velkých a různě uspořádaných skupin návštěvníků do počtu 25 osob. Objekt bude mít 3 WC a společnou sprchovou koupelnu v přízemí. V návaznosti k němu bude připojen přízemní objekt kuchyně s restaurací a venkovní terasou o celkové zastavěné ploše 120 m2.

 

Výrobní prostor

Univerzálně použitelný a adaptovatelný, solárně a centrálně vytápěný prostor, použitelný pro jakoukoliv komerční i nekomerční činnost odpovídající ekologickému zaměření obce. Zastavěná plocha bude do 200 m2 a objekt bude přízemní. Počítáme se zpracováváním přírodního materiálu z okolí ( např. v truhlářské dílně), resp. s některou z činností navazujících na demonstrační charakter vesnice (výroba komponent bioplynových generátorů).

 

Společné garáže

Nepředpokládáme, že všechny rodiny žijící v obci by měly svůj automobil, i když nelze tuto variantu vylučovat. Většina obyvatel se pravděpodobně spokojí se sdíleným automobilem, zejména, když nebude mít každodenní potřebu přepravy do zaměstnání. Z těchto důvodů předpokládáme v uvažovaném rozsahu první etapy výstavby vesnice maximálně 2 auta na stlačený vzduch s bivaletním motorem a 1 auto se spalovacím motorem.
Společné garáže budou vystavěny odděleně od obytných domů u komunikace a budou realizovány jako izolovaná nosná skořepina zahrnutá hlínou a zatravněná.

 

Energetické stavby, stavby odpadního hospodářství

Malé vodní elektrárny
Mohou být zřízeny téměř výhradně jako zdroje stálé energie, a proto je pouze diskutabilním přínosem napájet je z akumulační nádrže, což býval dříve běžný způsob při kampaňovitém provozu v mlýnech na malých potocích. Optimální pro zajištění je provoz minimálně dvou malých vodních elektráren.


Větrné elektrárny
Předpokládáme, že se bude jednat o dvě až tři malé větrné elektrárny o okamžitém výkonu 5.0 kW.


Výroba bioplynu
Bude spočívat ze solárně vyhřívané vyhnívací nádrže z vhodného materiálu (plastbeton, HDPE), čistící jednotky (sušení plynu a odstranění sulfanu) a vakového zásobníku z vícevrstvé folie. Z důvodů bezpečnosti bude jednotka ohraničena zatravněným hliněným valem a bude umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytných budov.


Tepelný zásobník
Sezónní zásobník teplé vody bude realizován jako podzemní izolovaný velkoobjemový zásobník, do jehož stavební nebo tepelné kompozice může být integrován bioplynový generátor, Zásobník stlačeného vzduchu Tento nepříliš známý, ale zcela jednoduchý způsob akumulace energie bude realizován podzemním zásobníkem z kontaineru z uhlíkatých vláken a betonové vnější vrstvy, z kterého bude možno jednak čerpat tlakový vzduch pro pohon pneumatického auta, pro další přímé použití, či bude pomocí pneumatického motoru zpět převáděna na elektrickou energii. Tepelné ztráty při kompresi budou zužitkovávány v tepelném hospodářství budov či využity pro přípravu TUV. Počítáme s 5 kubickými metry prostoru a 250 - 300 atmosférami. Podle literatury jsou tepelné ztráty při tomto druhu uskladnění energie 15%.


Kořenová čistička odpadních vod
Bude dimenzována na 80 EO; bude mít rozlohu 400 m2 ve dvou až třech paralelních polích. S ohledem na nutnou temperaci může být lokalizována do systému sezónního uskladnění tepla.


Kolektor
Všechny domy a budovy budou propojeny kolektorem, který bude obsahovat rozvod pitné (užitkové) vody, otopnou vodu, elektrický rozvod různého napětí, bioplyn, kanalizační rozvod a informační kabel. Kolektor bude mít revizní místa a potrubí budou především realizována v HDPE. Kolektor bude částečně veden v zemi, v hliněném valu nad zemí, resp. v izolačním valu severních stěn budov a bude řešen jako přístupný.


Kanalizace
V úrovni propojení jednotlivých domů bude kanalizace vedena v kolektoru a dále pak samostatně k napojení na metanizaci a kořenovou čističku odpadních vod.

 

Napsal Milan Smrž (www.eurosolar.cz)

 

 

 

Ikona

 

Občanské sdružení Eko-osada o.z. pomáhá realizovat obydlí pro trvale udržitelný život.

Tel.: 00421 944 293 223
      
email.: ekovesnice@gmail.com

 

 

Související články:

Projekt Eko Osada Bílé Karpaty 

V údolí Bílých Karpat na hranici Moravy a Slovenska se snažíme o vznik soběstačné a eko–logické osady.

Ekonomika osídlení

AgroKruh - pěstování biozeleniny pro celou osadu

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz