moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Rodová osada

16.09.2010  
Představení projektu Družstva Trvalý život 
Soustavy rodinných přírodně hospodařících usedlostí 


Jsme společenství lidí usilující o trvale udržitelný život. www.rodovaosada.cz

Představujeme Vám projekt osady sestávající z přírodně hospodařících usedlostí. Posuďte sami, jak je pro Vás přitažlivý. Připojíte se i Vy k jeho materializaci, realizaci?

Tento projekt zatím nemá v naší společnosti obdoby. Naším cílem je znovu oživit již po staletí osvědčené a málem zapomenuté způsoby soužití lidí, splňující jejich přirozenou potřebu sdružovat se do větších společenských celků. Snažíme se na jednom místě uplatnit poznatky, které se v současnosti aplikují více méně odděleně v rámci různých enviromentálních programů, či patří ke starým zapomenutým tradicím. Projekt nabízí většině současné generace nový styl života.
Na pozemcích plánujeme založit malé přírodně hospodařící rodinné usedlosti, tj. vysazovat ovocné a jiné stromy, chovat drobné zvířectvo, pěstovat zeleninu, obiloviny, byliny a další plodiny. Při stavění klademe na první místo ohleduplnost ke krajině a používání tradičně osvědčených přírodních materiálů (dřevo a kámen jako základní konstrukční prvky; omítky, zdivo či střešní krytina na bázi přírodních surovin; tepelně izolační materiály z plně obnovitelných zdrojů). Součástí projektu je také zbudování lokálních čistíren odpadních vod, kompostování biologicky rozložitelných materiálů, využívání přírodních zdrojů energie či zadržování a recyklace vody přímo na pozemcích, s minimálními požadavky na rozšiřování stávajících inženýrských sítí. Cílem je dosažení trvalé udržitelnosti.

  

Představa rodinných usedlostí s pozemky kolem nich

 

  Základní charakteristika projektu:
 • každá rodina hospodaří na pozemku o rozloze ne méně než 1ha,
 • dle kultury pozemek převážně veden jako sad či zahrada,
 • velikost veškeré zastavěné plochy nepřesáhne 2% rozlohy pozemku,
 • půdorys jednotlivých staveb nepřesáhne 80m2, výška staveb maximálně 8m,
 • odpadní vody čištěny lokálně,
 • využití stávajících přístupových cest.

 

  

Ukázky domů z přírodních materiálů - sláma, hlína, dřevo


Tolik stručné představení našeho projektu. Líbí se Vám? Chcete se na vlastní oči podívat, jak se v ní žije? Věc se má následovně:
"V našich srdcích žije odedávna, myšlenkovými obrazy ji tvoříme a propracováváme, přípravné práce činíme i materializace již započala. Tedy pár kroků ještě zbývá. Prostoru k tvoření je dost. Stačí se přidat."
Ve vlastním procesu realizace nás můžete posílit i Vy a spolu s námi přispět k jeho uskutečnění. Věřte, že každý příspěvek je žádoucí a pomáhá tyto vize zhmotnit.

 

  

Takhle mohou vypadat pozemky kolem jednotlivých usedlostí


Svoje otázky a náměty pište na emailovou adresu trvalyzivot@rodovaosada.cz. Rádi se s Vámi setkáme i osobně. Nápady či návrhy s radostí uvítáme. Vzájemně se jistě obohatíme.
Na naší cestě uvítáme každého spřízněného člověka. Ještě zde zmiňme, že realizace uvedeného projektu není věcí uzavřené skupiny lidí. Naopak! Cílem je uskutečnit kopírovatelný způsob žití, ukázat cestu všem dalším zájemcům kdekoli v naší republice a třeba i v zahraničí. S nadšením se podělíme o své zkušenosti a budeme nápomocni při budování dalších podobných osad.
Co ještě dodat? Kde je to dítě, kterým jsme každý z nás kdysi byl? Slyšíme jeho volání, vnímáme jeho touhu po radostném životě a po lásce? Cítíme, že je stále v nás a čeká - čeká až se zamyslíme nad důsledky svého konání a rozhodneme se obnovit Ráj na Zemi.

"Družstvo Trvalý život"
 
 

Projekt rodové osady

Představujeme Vám projekt osady s trvale udržitelným životem. Osloví i Vás? Připojíte se k jeho materializaci, podpoře?

Základní stavební prvky a principy:

 • Na rozloze cca 150 ha přibližně 100 rodinných usedlostí.
 • Každá rodina vlastní ne méně než 1 ha pozemek s cílem trvale na něm žít v souladu s přírodou.
 • Bezorební pěstování plodin dle principů permakulturního hospodaření, část pozemku zalesněna.
 • 50ha určeno pro infrastrukturu + společné plochy - např.:
  • přístupové cesty (o šířce 6m, 3m zpevněné)
  • základna se školící místností, jídelnou a ubytovacími prostory
  • škola (rozvíjející tvořivost dětí, jejich nadání, podporující hravost, spolupráci, respektující jejich přirozenost)
  • obchůdky, pekárna, tržnice apod.
  • sušárny ovoce, moštárna, dílny tradičních řemesel
  • společenské a relaxační centrum
  • louka s amfiteátrem pro osadní slavnosti
  • sportoviště, lesopark
  • společné pastviny pro koně
  • přírodní jezírko vhodné ke koupání
 • Jednotlivé pozemky ohraničeny živými ploty ze stromů a jedlých keřů.
 • Domy na pozemcích stavěny dle principů přírodního stavitelství, pokud možno z přírodních materiálů - minimálně v přírodě snadno rozložitelných (zelené střechy, hliněné cihly, omítky, slaměné, konopné omítky, dřevěné podlahy ...).
 • Nízkoenergetické, ekologické bydlení.
 • Čistící systémy odpadních vod umožňující její opětovné použití (buďto autonomně na každém pozemku nebo sdružené pro několik rodin) - kořenové čističky (2 až 3 malá vzájemně propojená jezírka osázená dlouholistými vodními rostlinami).
 • Tříděný odpad s maximální možnou recyklací. Organický odpad využíván k výrobě kompostu a bioplynu.
 • Alternativní zdroje energie, šetrné k životnímu prostředí (vodní a větrná energie, generátor na bioplyn, ohřev vody sluncem, využití biomasy apod.).
 
Převzato ze stránek www.rodovaosada.cz 
 
Podle mne vede k tomuto cíli několik cest, buď se dohodnout zatím s pár osadníky a koupit společně třeba 10-15ha a začít. Nebo najít vylidněnou obec a postupně ji osídlovat a nebo tlačit přímo na stát o pozemky, opuštěné vesnice nebo alespoň o změnu zákonů... ale začít hned, za zeptání nic nedáte a třeba někdo má pozemky a neví co s nimy...
 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz