moment prosím

VRTANÉ STUDNY

17.01.2024  

Autor: Ing. Sýkora KODEK, zdroj: www.studnyvrty.cz

Tepelná čerpadla, studny, vrty, solární systémy, rekuperace, státní dotace.

 

Tento článek mne přišel jako velmi zajímavý vzhledem k možné kombinaci s tepelnými čerpadly na které je možné získat dotaci a navíc mít ještě jako vedlejší produkt svou vlastní vodu, kde již při dnešních cenách vody se vrt zaplatí do 2-6ti let!

 

VRTANÉ STUDNY I.

Vrtaná, nebo kopaná studna? Která je pro mne výhodnější? Kopané studny jsou na ústupu. Zpravidla dodávají jen podpovrchovou, nebo povrchovou vodu. Nestabilní a horší kvality. Svépomocí kopat již dnes nejde. Ceny kopaných studní jsou od 3 600,- Kč /m do 4500,- Kč + DPH. Vrtané studny jsou vydatnější a levnější.

Každá studna má své výhody a nevýhody

V době cca 10 let zpět došlo k podstatnému snížení hladiny spodních vod. Tam, kde se dříve vrtalo 12 m, dnes se vrtá 17 – 20m. To je další argument ve prospěch vrtaných studní

 

Hydrogeologické mapy

Dost lidí se snaží argumentovat tím, že na celém území ČR jsou zpracované hydrogeologické mapy. S určitou pravděpodobností tak lze říci, jaké kde je podloží, s jakou vydatností podloží lze počítat. Jsou ale značně nepřesné, navíc odborníci tvrdí, že po záplavách velmi nepravdivé.

 

Průměr studny

Průměr vrtané studny není příliš rozhodující. Hydrogeologové s vysokoškolským vzděláním byli v Krkonoších na vysokohorských realizacích fy KODEK příjemně překvapeni, jak obrovské množství vody dávají vrty o průměru cca 160 – 175 mm. Oni byli dříve zvyklí pouze na 300 mm. Ty jsou pochopitelně dražší nikoliv však vydatnější. Vydatnost studny záleží na tom, kolik vody dá podloží, nikoliv jaký je průměr vrtu, nebo studny. Určitě bych měl strach ale doporučovat zákazníkům průměry kolem 100 – 110 mm. Některé vrtací firmy tyto „ďupky“ realizují.

Jsou to spíše zlatokopové. Rychle vyvrtat a zmizet, je jejich heslo. Někdy bohužel zmizí i bez dovrtání studny. Začnou, ale nedodělají. Takových nedodělaných studní je bohužel hodně.

Dalším problémem u malých průměrů studní je nutnost použít mnohem dražší ponorná čerpadla. Musí být velmi úzká cca 75 mm, aby vůbec do studny vešla. Běžná nerezová ponorná čerpadla mají průměry kolem 95 – 100 mm. Ta by tam nevešla.

Už vůbec není možno do vrtaných studní 100 – 110 mm dát 2 ponorná čerpadla. Což je dnes častá věc. Někteří lidé vrtají studny společně se sousedy. Každý si tam dá svoje ponorné čerpadlo. Ale i běžné rodinné domky mají 2 nerezové ponorky v jednom vrtu. Jedna například na tepelné čerpadlo, nebo kropení zahrady ( zde je nutný větší průtok, ne tlak), druhá na zásobování domu vodou. ( zde je nutný vyšší tlak 3 – 6 atm nad studnou !) Naopak i 300 mm vrt může být pro zákazníka opět nevýhodný. Tyto velké vrtné soupravy používají kompresory cca 24 atm. Může se stát, že tímto tlakem „zalepí“ vrt.

Podobně špatný vliv na vydatnost studny mají vrtné soupravy, které používají výplach vodou. Mohou studnu – pramen zalepit.

 

Nedodělané studny

Ne každá vrtací firma má technologii do různých podloží. Proto např. přijede rádoby zkušená vrtací firma, po dvou dnech, když se jí nedaří, to zabalí, a odjede.

I Mercedesy (vrtné soupravy za 16 milionů) mohou mít potíže. Nedávno jeden Mercedes vrtal 12 m studnu u Hulína 14 dnů. Když uvážíte, že kompresor malé vrtné soupravy má spotřebu „jen“ 200 l nafty za den, a Mercedes má mnohem vyšší, už víte, proč firmy odjíždějí od nedodělaných studní.

 

Umění

Vrtání studní je umění. Ne věda. Přesto, že 2 firmy mají stejnou techniku, jedna Umí, jiná ne. Vrtání studní je speciální stavební činnost. Když upnete kus „železa“ do soustruhu ve fabrice, nic Vás nemůže překvapit. Při vrtání studní je to právě naopak. Až vrtnete do země, teprve vidíte, co tam je. Jaké podloží. Hydrogeologické mapy jsou značně nepřesné. Stává se, že i 2 vrty, 4 m vedle sebe mají úplně odlišné podloží !

 

Speciální vrtná souprava do jílů, štěrků, písků

Mercedesy, i jiná důlní těžká technika používá vrtání kladivem, příklepem. To znamená potíže měkkých materiálech. V hloubce 10 m je tlak vody tak silný, že kladivo přestane klepat. Velmi zajímavá je proto vrtná souprava PZV od firmy ST KODEK, určená pro vrtání v tomto podloží. Nepoužívá kompresor, nezatlačí vám vodu do země. Nezalepí pramen.

 

Životnost studny

V celku u vrtaných studní není problém. Vyjma maloprůměrových 100 – 110 mm. V Lípě u Zlína si jeden Lékař nechal vyvrtat studnu 110 mm. Na tepelné čerpadlo systém voda – voda. Tedy, vodou ze studny i topí. Již při investici je zde nevýhoda. Je nutno použít mnohem dražší ponorná čerpadla – užší. 75 mm. To udělal. Přesto jeho studna měla životnost jen 1 rok. Poté došlo zemními tlaky k malinkému zdeformování studniční pažnice. ( trubky ve studni, která je zde místo betonových skruží, které se používají u kopaných studní). Ponorné čerpadlo již nepůjde nikdy vytáhnout. Je zde navěky uvězněné. Proto musel vedle vyvrtat druhou studnu. Stejně tak, u těchto maloprůměrových studní může být problém, spadne li vám do studny kamínek. Již ponorné čerpadlo nikdy nevytáhnete. Optimální se mi jeví rozměr 160 – 170 mm, minus pažnice.

 

Rizika podnikání studnařského řemesla

Studnařství je hodně náročná činnost. Znám vrtaře, kteří po pár letech vrtání „propadli alkoholu“. Další si koupil vrtnou soupravu za 16 milionů a skutečně se zbláznil. Splácel leasing, nedařilo se mu, jak si představoval. Je to hodně náročné na nervy. Do poslední chvíle nemáte jistotu, jak dílo dopadne. Je zde pouze pravděpodobnost, i když mnohdy šplhající ke 100 %, díky zkušenostem. Je to ale boj s přírodou.

Jeden Slovák si koupil 6/5“ kladivo na vrtání studní. 250 000,- Kč. 3 den provozu jej utrhnul v hloubce 60 m. Samozřejmě že už jej nikdy nedostal zpět. Utrhnutí kladiva může být snadné. Pokud se ve vrtu utrhne kámen, spadne nad kladivo, jsou velké potíže s vytáhnutím kladiva, v řádu set tisíc Kč.

Velmi výkonné kompresory, které se k vrtání používají jsou v řádu milionů. Jsou „neopravitelné“. Nemůžete udělat nový výbrus, musíte koupit celý nový blok válců. Cena 600 000,- Kč. Výrobci kompresorů si tímto zajišťují práci pro svá prodejní střediska. Tyto mají ze servisu mnohem větší příjmy, než z prodeje nových kompresorů.

 

Dobrý pocit

Studnařství je jako droga. Úžasně dobrý pocit, když někomu vyvrtáte studnu. Dal jste mu zdroj. Do smrti bude mít zdarma čistou vodu. Ne výrobek , který časem zestárne a pak se vyhodí. A voda začíná být dnes velmi vzácná surovina.

 

VRTANÉ STUDNY II. - Zkušenosti z praxe

Účelem těchto zkušeností není vyděsit zákazníka, ale sdělit, že realizovat studnu není totéž, co koupit rohlík na krámě. Studna je speciální stavební činnost. Dílo. Náročné a odpovědné. Není to zboží. Většina studní se realizuje za půl dne. Max 2 dny. Ale může to být i velmi náročné.

O tom by se dala napsat kniha. Např. jeden známý u Luhačovic. Měl na kopci kopanou studnu 7 m. Kopání skončil na skále, dále nešlo tehdy ručně kopat. Loni chtěl více vody, přitáhnul vrtnou soupravu. Říkal si, je tam skála, bude se dobře vrtat. Omyl. Vrt, na stejném pramenu, 4 m vedle nenašel skálu ani v 54 m hloubky. Ale vody je tam dost.

 

V Lutonině u Vizovic

Jeden člověk dělal novostavbu. Nějaká firma mu dodala kopanou studnu. 6 – 7 m. Plná až po okraj. Říkal nám, chci tepelné čerpadlo, vody je zde dost.

Při čerpací zkoušce jsme studnu za půl dne vybrali. Byla pouze v jílu. Jak se dostali na skálu, dál již nekopali. Shromažďovala tedy pouze podpovrchovou vodu, která tekla pod jílem po skále. Firma ST Kodek vyvrtala vedle studnu ve skále, 20 m. Ve 12 m je puklina. Kvalitní voda ze skály, vysoce vydatná. A je problém vody vyřešen.

 

Na Hornolidečsku

Známý má tepelné čerpadlo . Voda - voda. 6 m studnu vykopal za 2 dny. Betonové skruže si odlil sám. Topí spolehlivě již několik let, dotaci dostal. Jeho soused má taky tepelné čerpadlo voda – voda. Zde však již 7 m nemělo dostatečnou vydatnost. Musel vrtat 17 m. Na stejném podloží. O půl kilometru dál p. Dorňák m nový vrt. 6 m velmi těžkého jílu, zbytek skála. A to je u potoka. Vydatnost velmi dobrá.

 

Zlín Lešná

Na kopci je obrovské množství vody. Nedávno jsme tam dávali tepelné čerpadlo 30 kW z hlubinných vrtů. ( Do vrtu 100 – 150 m se dá plastová hadice, ve které koluje líh). Nebylo možno odvrtat větší hloubku než 70 m. V zemi je tak obrovské množství vody, že ji nevyhodíte ani 2kompresory od Mercedesu najednou ! Nedokážete tedy technicky odvrtat hloubku větší, než 70 m.

Vrtů je tedy více o hloubce 70 m. Jeden vrt ještě nedávno přetékal vrchem.

 

Lipina u Valašských Klobouk

Náhorní kamenná plošina. Jedna studnařská firma zde vrtala studny 70 m. Kodek zde vrtal 18 m studnu, pro tepelné čerpadlo pro penzion. Vody dostatek.

 

Podbořany

Objednávka zněla : 2 vrty, každý 80 m pro tepelné čerpadlo voda - voda. Při realizaci se ze země v hloubce 20 m vyvalilo obrovské množství bílé vody s bahnem a zaplavilo ulici na kopci. Technicky nešlo dále vrtat. Proto tam již několik let topí tepelné čerpadlo voda – voda a ne země voda – plastové hlubinné vrty.

 

Dneboh – Mladá Boleslav

60 m jílu, pod ním tlaková voda. Vrt se po odvrtání hlubinného vrtu na tepelné čerpadlo zavřel, firma dostávala další 4 týdny kladivo ven z vrtu. Podařilo se.

 

Mladá Boleslav

Štěrkové podloží. Kodek dodal studnu za 1 den pro tepelné čerpadlo.

 

Prostějov

ST Kodek zde 14 dnů bojoval v píscích, štěrkách, podloží, kterému se každá vrtařská firma zdálky vyhne. Sám majitel říká, mám štěstí, že mi to vrtali kluci z Valašska. Ti jsou tvrdí. Místní firmy by to psychicky nevydržely. Dnes je tam tepelné čerpadlo, které topí vodou ze studny.

 

Bílá Voda

Jíly, skutečně bílá voda v zemi, velká vydatnost, ne hluboko. 

Lipno

Lipno je kamenná nádoba. Pokud by zde nebyla kamenná nádoby, Lipno by se tlakem vody rozpadlo. Vrtá se zde dobře. Velké vydatnosti.

Děčín

Vedle lomu jíly, které postačují na pitnou vodu.

Praha

Zde se vrtá dobře. Je zde poměrně tvrdo.

Kopřivnice

90 m Suchého jílovce. Vrt však byl na tepelné čerpadlo země voda. Nikoliv na vodu. Topí dobře.

Buchlovice

Zde jsou oprávněné hloubky 70 – 90 m. Nejsložitější a nejzrádnější terén, co znám. Voda zde ale je.

Havířov

Pod jílem štěrky. Velmi mnoho vody. Tepelná čerpadla voda – voda zde topí dobře a spolehlivě.

Nový Jičín JZD

Studny 7, 14 m dávají spolehlivě vodu. V 70 letech však zdejší JZĎáci chtěli vrtanou studnu. Dotáhli vrtnou soupravu a vrtli 70 m. Tlak vody vytvořil gejzír. Byl problém vodu tryskající ze země zastavit. V zemi je zde tlaková voda.

Nitra

Nad Nitrou je kopec Zobor. Kamenný. Je v něm dostatek vody. Hloubky jen 30 – 40 m.

Bratislava

Různé podloží. Na rovině 12 m, na kopci i 50 m. Vody dost.

 

Záhorí na Slovensku

Byla zde na kopci kopaná studna 6 – 7m. Plná až po okraj. Po provedení čerpací zkoušky se zjistilo, že má malou vydatnost pro tepelné čerpadlo voda - voda. ( topení ze studny). Pramen nalezen 12 hluboko. Dle map jíl. Ve skutečnosti od 8 m tvrdá skála. Pramen ve skále, ve vrtané studni, je velmi vydatný, studna na kopci téměř přetéká vrchem. Tepelné čerpadlo topí výborně.

 

Brno

Kámen, jíl, voda zde je. Záleží jak ve které lokalitě.

Pováží

Zde jsou vydatné studny. Dávají až 25 l/s !!! To znamená, že z jedné nehluboké studny můžete napájet tepelné čerpadlo i 500 kW. Tím vytopíte půl vesnice, hotel, fabriku, nebo školu.

Tatry

Zde, i ve velkých výškách jsou vápencové pukliny s velkou vydatností. Lze požít i pro tepelná čerpadla voda – voda na hotely.

Statek na Valašsko - Meziříčsku

Zde byl statek. Celé generace lidí nosily vodu do kopce. Pro koně, krávy,…

Vrt se realizoval vedle chlévu, 12 m, přetékal vrchem. Víte, co času a lidské práce bylo zde v minulosti investováno nazmar ?

Hulín

Kopali zde ručně studnu. V 5 m hloubky začal chlap řvát, ať ho rychle vytáhnou nahoru. Což se podařilo. Dolní studniční skruž zmizela beze stopy. Uplavala v tekutém písku. Kopáče zachránili.

 

Fryšták

Známý si zde nechal vykopat studnu 13 m od firmy. Po půl roce se uprostřed studny jeden studňák obrátil napříč. Tekuté písky. Firma když to viděla, nechtěla s tím mít nic společného. Známému se podařil studňák vrátit zpět svépomocí.

Takových příběhů jsou stovky. I studny co hořely, apod.

Studnařská firma Kodek nabízí slevu na vrtané studny 20 % + hydrogeologický průzkum zdarma (platí pro kraj Zlín, Nový Jičín). Další oblasti se řeší individuálně). Při realizaci vrtu . Firma má 8 let zkušeností, stovky realizací, možnost soudního znalectví na studny. Studnu lze dodat i na splátky.Poradenství zdarma na tel. 603518966. Pan Petrůj. Dle zákona č. 254/2001 Sb. Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů.

 

Vrtejte studny, dokud to jde.

VRTANÉ STUDNY III. - Vysokohorské podmínky

Ve vysokohorských podmínkách je vše jinak. Můj dobrý známý, studnařský a hydrogeologický expert, spoluautor vodního zákona RNDr. Nakládal říká, „ v nadmořské výšce 600 – 900 m.n.m. je to jednoduché. Zde je obrovské množství vody, nebo žádná.“

Ve skálách se vrtá velmi dobře. Jenom přesně musíte vědět kde. Základem je proto kvalitní hydrogeologický průzkum. Pokud minete ve skále pramen o 2 – 3 metry, můžete vrtat i 100 m, bude tam sucho.

I na „vrcholu skály“, v nadmořské výšce 1321 m, realizoval ST Kodek vrtanou studnu pro tepelné čerpadlo. Pro hotel – větší vydatnost studny. Výkon tepelného čerpadla 50 kW. Hloubka jen 41 m, vydatnost 4,5 l/s !!! Pro vysokohorské podmínky je tepelné čerpadlo voda – voda obrovskou výhodou. Zajišťuje vysokou účinnost topení v zimě v létě, nezávisle na počasí. I v srpnu, když se tam vrtalo, sněžilo! Tepelné čerpadlo vzduch voda by tam mělo, ve vysokohorských podmínkách, velmi nízkou účinnost. To není jako v Praze, nebo v Brně. Průměrná teplota vzduchu v topném období je v Praze cca + 3,9o C. Kdežto na Sněžce průměrná roční teplota vzduchu, včetně letních „veder“ + 0,9o C.

Podobně dobré výsledky má ST Kodek, jako studnařská firma, i v CHKO, národním parku , navíc OPACHSV. ( oblast přirozené akumulace a ochrany spodních vod). I v takových podmínkách dokázal realizovat tepelné čerpadlo pro vytápění Horské Chaty. 100 kW. Vydatnost studní 6,5 l/s.

 

Teploty vody

Teplota vody ve studních bývá někdy velmi zajímavá. V Uherském Brodě byla celý rok, v kopané studni 6 m + 19o C. A nejednalo se o chybu měření, ani tepelný kanál. Po roce klesla na běžných + 12o C.

Naproti Lázním Darkov je vrtaná studna 16 m. + 28o C. Zákazník má strach, že mu bude znárodněna. Jedná se o státní bohatství.

Na Rožnovsku, v některých místech, bývá taky vyšší teplota.

Na Děčínsku je to jasné. 450 – 500 m + 32 až 38o C. Ale to už, kvůli hloubce, nejsou studny. Ale voda tam teče. Kvalitní a vydatná.

Otrokovice – i zde je poměrně zajímavá teplota. Na konci zimy, po roztátí sněhu, kdy obvykle teploty klesají, stále + 14,5o C. Tepelné čerpadlo 50 kW pro vytápění dílny fabriky.

Tatry, Krkonoše, Alpy, Jeseníky, Beskydy

Tatry. Zde je vody poměrně hodně. Je nutno najít vápencovou puklinu. Jinak je zde dražší vrtání. Tvrdá skála. Tatry začínají v Ardenách, pak se zanořují, vynořují se na Slovensku, deformují zemské jádro ( proto jsou na Slovensku tak častá termální koupaliště), pak se zanořují a vedou až do Asie. Krkonoše dobré vrtání, obtížná legislativa, hodně vody, pozor, může být mírně radioaktivní. Alpy Jugoslávské jsou vápencové, snadné vrtání, vydatná voda. Jeseníky vrtané studny dost vydatné. Beskydy Říká se o nich, že jsou to duté kopce. Skutečně, při vrtání 6 x 100 m ( tepelné čerpadlo země voda) u Frýdlantu, 3 vrty ve vzduchu, pukliny i přes 16 m, další puklina zvodnělá.

Nedovrtané studny – znechucení zákazníka

Mnoho studnařských firem s velkou sebedůvěrou přijede k zákazníkovi, za 1 – 2 dny, když se jim nedaří, zmizí. Někteří zákazníci jsou opravdu pak znechuceni a všechny firmy házejí do jednoho pytle.

Levná ceny, nízká kvalita, velká hloubka

To je klasický trik, který buď zákazníka znechutí, nebo mu navýší cenu. Vrtá se hluboko, i když to není třeba. Na Půlčínských skálách nedávno nějaký „umělec“ ( firma) odvrtal 70 m studnu, vzal peníze a odjel. Sucho ve studni. Hloubka neznamená automaticky vodu. Obdobně dopadnul před 3 týdny i známý v Bílé Vodě.

 

Studny svépomocí

Dnes je tato činnost nelegální. Nedávno ovšem jeden zákazník u Hluku si nechal odvrtat studnu. 300 mm, 12 m. „Kvalitní“, drahá. Jenže ji vyvrtali mimo zvodnění, malá vydatnost. Zákazník ji potřeboval na tepelné čerpadlo voda – voda. Tedy velkou vydatnost. Otevřel časopis „Udělej si sám“ , zhotovil si vrtnou soupravu pro ruční vrtání a vyvrtal ručně studnu. Dnes topí spolehlivě tepelným čerpadlem voda – voda.

Je nutné obracet se na odborné firmy. Nikoliv odporné. Studnařina je náročné řemeslo.

 

Autor: Ing. Sýkora KODEK, zdroj: www.studnyvrty.cz

Tepelná čerpadla, studny, vrty, solární systémy, rekuperace, státní dotace.

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz