moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Hra na neviňátka pěkně po česku na festivalu Panenský Týnec !

09.01.2013  

Jak jsme se nejen my dostali do finančních problémů kvůli festivalu Panenský Týnec !

Jelikož jednání s O2 nikam nevede, dokonce před tím než začali hrát mrtvého brouka, tak zvádli akorát vyhrožovat, jsem se rozhodl zveřejňovat tento příběh a naší vzájemnou komunikaci :)...

Jak se pár chamtivým lidem z firem kolem O2 podařil husarský kousek po česku…

Jak legálně zlikvidovat - okr.... (musím si dávat pozor na slova v policejním státě) několik ekologických sdružení. Poměrně velká firma O2 si přes prostředníka najali řetěz subjektů na reklamní akci a poslední článek nikomu za provedené služby nezaplatí a na to ještě (O2, divadlo Q, Abaton - pěkně zamotané klubko) s výhrůžkami plivnou zainteresovaným subjektům do tváře, pokud se chcete pobavit, klidně i na náš úrok - je to pro nás velké ponaučení, že opravdu bez zálohy raději nedělat nic ani pro velké firmy...

 

DOPIS:

Komu: Vedení společnosti !!! Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

 

 

Věc: Poslední pokus o smír!

Upozornění na velmi zvláštní praktiky zaměstnanců O2…

 

Dne 11.8. jsme vystavili fakturu s dnem splatnosti 11.9. firmě ABATON SYSTÉM,  s.r.o, Zastoupenou: Michalem Lukešem – jednatel. Faktura byla za reklamní akci na festivalu „Panenský Týnec“ ve skutečnosti prováděnou pro firmu O2. Fakturování šlo ještě přes další společnost „Divadelního studia Q“ – Jednatel Pavel Šourek. Ihned po skončení festivalu pan Lukeš záměrně převedl firmu na tzv. bílého koně a nám bylo sděleno, že nám nezaplatí a dokonce od nejmenovaného zdroje již víme, že se předem chlubil, že letos nehodlá nikomu zaplatit a jelikož se s panem Šourkem dobře zná (důkazy a svědectví již máme), tak je velmi pravděpodobné, že o tomto plánovaném okradení předem věděl. Na schůzce dne 31.10.2012, bylo sděleno, že přes to, že většina nevyplacených peněz je ještě stále v O2 a to je bude vyplácet Divadelnímu studiu Q, tak tato firma ani O2 se nechce a nehodlá domluvit na vzájemném zápočtu pohledávek. POZOR - odpověď specialistů na CSR z O2 na otázky proč se nechtějí domluvit na vzájemném zápočtu je alarmující - prý O2 zaplatí Qčku a hotovo, nehodlají se dále o tom bavit! Qčko má také dobrou výmluvu, prý má u Abatonu pohledávku 3mil. a tedy nám nic nezaplatí a to dokonce ani z peněz, které jsou účelově určeny přímo pro nás!!!

 

Jelikož nám poté bylo ještě navíc od Tomáš Šmíd <tomas.smid@telefonica.com> vyhrožováno a do dnešního dne nepřišel od něj, námi vyžádaný přímý kontakt na kancelář vedení společnosti O2, ba naopak nyní hraje také "mrtvého brouka", ostatně i jako jiní zaměstnanci O2 (viz další zálohované emaily bez reakce!) tak upozorňujeme, že požadujeme jednat pouze s vedením společnosti O2, jelikož se domníváme o zapojení některých zaměstnanců O2 do této aféry.

 

Nabízíme smír jen v případě, že bude ochota uskutečnit zápočet platby od O2 nebo Divadelního studia Q a to z důvodu snad všem nadosti jasným. Vámi zamotané klubko si rozmotejte sami ! 

 

Tedy pokud tak neučiníte obratem, maximálně do 12.12.2012, tak hodláme stupňovat nátlak, dokud nedosáhneme alespoň částečné spravedlnosti i v tomto prohnilém státě... Kopie faktury je přílohou dopisu.

 

Příběh z hor :-) : Koza je chytré a mazané zvíře, když může, přeskočí plot a vyplení sousedovi zahrádku. Souseda ale nezajímá, že jste vybrali nízký plot, nebo mazanou kozu? Způsobenou škodu zaplatíte! Vy jste hospodáři a zodpovídáte za škody způsobené vašimi nenažranými kozami a nikoho nezajímají výmluvy, že jste si vybrali špatnou kozu, nebo že jste nevěděli, že vyskočí tak vysoko …

 

Vyhrožovat, že nás finančně položíte je směšné, když se tak již stalo! A jistě to náramně pobaví a zároveň naštve  i další novináře a čtenáře. Naše OS se usneslo, že hodláme stupňovat nátlak na hospodáře tak dlouho, dokud si nenapraví svou chybu! Ať si své kozy uváže na silnější řetěz a podojí sám :)… Hodláme šířit a zveřejňovat příběh a vzájemnou komunikaci, natočit vtipný otvírák a pravdu (příběh) o dění kolem firem (Divadelního studia Q, Abaton Systém) a festivalu Panenský Týnec a vyzývat spolucítící k opuštění a nespolupracování se špatným hospodářem !

 

Ušetřete nás prosím hrané lítosti, výmluv a her na neviňátka…Nezajímá nás přes kolik firem tato zakázka přešla. Služba byla objednána a vykonána pro O2, celou dobu se jednalo jen se zástupci O2 a až na poslední chvíli nám bylo zděleno, že se fakturovat bude přes jednu firmu, nakonec to bylo dokonce přes dvě... Společnost O2 byla pro nás zárukou zaplacení práce (proto jsme učinili výjimku a nebrali žádnou zálohu předem) a tedy proto nyní požadujeme zaplacení (klidně zápočtem) od O2. A aby si nyní O2 najednou dávalo ruce pryč od svých koz, když má daleko lepší vyjednávací pozici a navíc donedávna většinu peněz dokonce ještě na svém účtu je čin, který se neodpouští! Tedy podle českého právního systému připravujeme i trestní oznámení na Michala Lukeše a možná i další zapojené osoby do organizovaného zločinu – podvodu. Jsme si vědomi našeho nekompromisního přístupu a stále doufáme v uvědomění morální odpovědnosti hospodáře.

 

 

V Liberci dne 27.11.2012

 

Ekovesnice o.s. - Petr Skořepa – předseda sdružení

Londýnská 14/96, 46001 Liberec 11

Tel: 739486553, Email: ekovesnice@gmail.com

 

 

 

 

Zde dole máte vzájemnou emailovou komunikaci ať se také trochu pobavíte:

 

Mgr. Tomáš Šmíd | Telefónica Czech Republic, a.s. moc pěkné píše:

 

Dobrý den,

 

dnešního dne jsme byli informování o rozesílce newsletteru, který Vaše organizace rozeslala dne 5. 11. 2012. S ohledem na jeho znění bychom Vás chtěli opětně upozornit, že společnost Telefonica Czech Republic, a.s. nemá vůči Vašemu občanskému sdružení žádné závazky týkající se spolupráce během Open Air Festivalu. Organizátorem festivalu je společnost ABATON SYSTEM s.r.o., se kterou uzavřel závazkový vztah Ekodomov, jehož jste zřejmě dodavatelem. Společnost Telefonica Czech Republic, a.s. nemá žádný vztah s organizátorem festivalu, jediný způsob, jak je společnost zainteresovaná na festivalu, je smlouva o reklamě, kterou si ovšem objednala a řádně zaplatila u subdodavatele organizátora. Zcela nepravdivě uvádíte, že "O2" je dlužníkem, že si u Vás nechalo vyrobit "domeček pro děti" a že se obohatila na Váš úkor.

 

Informace šířené ve Vašem newsletteru jsou zcela nepravdivé a jejich rozesláním došlo k poškození dobrého jména a pověsti společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. Tímto Vás neprodleně vyzývám k opravě textu vašeho newsletteru dle pravdivých skutečností a rozeslání stejné bázi příjemců, jako u původního e-mailu. V opačném případě je společnost Telefonica Czech Republic, a.s. připravena podniknout vůči Vám takové právní kroky, které povedou k očištění Vámi poškozeného dobrého jména. Tento případný spor by jednoznačně skončil v náš prospěch vzhledem k uvedeným skutečnostem a pro Vaši organizaci by byl velmi nákladný.

Vyjádřili jsme lítost nad vzniklou situací, kdy organizátor festivalu svým nekorektním jednáním poškozuje mnoho subjektů, ale bohužel nejsme v pozici, kdy bychom mohli těmto subjektům pomoci, ba naopak, i naše zájmy byly poškozeny.

 

Vedle toho Vás také upozorňuji, že můžeme informovat Vaše sponzory a spolupracující společnosti o nedůvěryhodnosti Vašeho občanského sdružení a poskytnout jim veškerou dokumentaci potvrzující Vaše poškozující jednání. Toto v důsledku může vést k ukončení spolupráce jak s Vámi, tak s podobnými organizacemi, které na Vaše jednání doplatí.

 

S pozdravem,

 

Tomáš Šmíd

 

 

Mgr. Tomáš Šmíd | Telefónica Czech Republic, a.s.

Marketing Manager - Brand, Media, Sponsorship & Events

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

M +420 720 705 823 | tomas.smid@telefonica.com

 

 


 

 

Naše druhá (ta první byla o dost ostřejší :-)) odpověd na tento dopis:

Jelikož nám bylo od Tomáš Šmíd <tomas.smid@telefonica.com> vyhrožováno a do dnešního dne nepřišel od něj námy vyžádaný přímý kontakt na kancelář vedení společnosti O2, ba naopak nyní hraje "mrtvého brouka" a ani celé osazenstvo O2 (do jednoho všichni s kterými jsme před tím jednali) hrají mrtvého brouka na jakoukoli
komunikaci, tak upozornujeme i vás, že požadujeme jednat pouze s vedením společnosti O2, jelikož se domníváme o zapojení některých zaměstnanců O2 do této aféry.

 
Obratem nám pošlete přímý kontakt a nebo ještě lépe přímé pozvání k diskusi s vedením společnosti O2 (at vidí naši vzájemnou komunikaci). 
 
Nabízíme smír jen v případě, že bude ochota uskutečnit zápočet platby a to z důvodu snad všem nadosti jasným. 
 
Tedy pokud tak neučiníte do PO 19.11.2012, tak hodláme stupňovat nátlak, dokud nedosáhneme alespoň částečné spravedlnosti i v tomto prohnilém státě...

 

Za Ekovesnice o.s., Petr Skorepa.
 
 

 
Od té doby, ikdyž jsme odeslali několik emailů a doporučených dopisů, tak O2 raději hraje mrtvého brouka a lze očekávat, že se možná raději obrátí na strategii žalob apod.. Což bývá oblíbená strategie velkých společností, kterou lze dobře zaměstnat a vycucat menší ryby a občany a hlavně se tím lze mazaně zbavit morální odpovědnosti... tak uvidíme... :)
 


Tedy tímto vyzýváme všechy spolucítící, aby opouštěli podobné hospodáře a převzali tak odpovědnost za to koho chci vůbec podporovat... Tedy určitě bych se nikdy již neúčastnil festivalu "Panenský Týnec" :)

 

 

Menší polemika nakonec:

Velmi zajímavé až podezřelé zdá se býti, že všude jinde na světě je telefonování přes mobilní operátory až několikráte levnější... Osobně jsem již před 6ti lety volal z Indie do ČR levněji než stál běžný hovor v okrese... Již několik let žiji na Slovensku, kde platíme za volání po Slovensku, ČR a dalších asi 5ti zemí Evropy za asi v přepočtu 1,70 kč za minutu ... a proto se vždy pobavím nad novou RE-KLAMOU v ČR typu, hovory do všech sítí po ČR jen za 2,50 kč/min., to si z vás asi někdo trochu střílí, že ? :)...

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz