moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Dlouho očekávaná kniha "Manuál ekologickej výstavby" vyšla !

17.05.2021  

POZOR ! Knihy jsou jiz bohuzel u nás vyprodané, ale najdete je ještě u různých internetovych prodejců v CR a na Slovensku na www.darceky.sk.

 

Dlouho očekávaná kniha  "Manuál ekologickej výstavby"  vyšla !


Jsou to spíše nadčasová skripta plné informací od kompostovacích WC, přes solární domy až po navrhování sídel. Pro mnohé řemeslníky je to bible přírodního stavitelství a pro mne je to jediná kniha, jenž mám na stole, když navrhuji nějaký dům.

Toto nové vydání obsahuje navíc část knihy "Jak na soběstačný dům" od Petra Skořepy. Nákresy řešení topení, skladování a čištění vody, větrání, výrobu elektřiny - jednoduché, funkční, přírodní - fyzikální, lehce opravitelné, tedy trvale udržitelné metody. Jenž dávají nezávislost na inženýrských, obchodních i bankovních sítích.

 

Nebo na našich seminářích dle Kalendáře akcí zde... 

 

Nadčasová kniha Manuál ekologickej výstavby, která měla velký úspěch a obsahuje:

 • - základní principy ekologicky vhodné výstavby
 • - materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodaření domácností
 • - ekologické koncepce navrhování  a výstavby sídel
 • - kniha bude doplněna a rozšířena o nákresy soběstačného ekodomu

Tato kniha je skutečný manuál, kde najdete nákresy, popis a návody od kompostovacích záchodů, přes solární domy po navrhování sídel.

 

 

MANUÁL EKOLOGICKEJ VÝSTAVBY 
Navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel
Ing. arch. Eugen Nagy
Obsahuje část knihy Petra Skořepy - Jak na soběstačný dům

Anotácia:

Príručka určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel. 

Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. 
Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení, stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Česky:

V úvodní části publikace jsou naznačeny východiska a důvody ekologického přístupu k tvorbě prostředí a definice základních principů navrhování a výstavby trvale udržitelných sídel. Hlavní část publikace je věnována konkrétním možnostem ekologického řešení základních složek lidského sídla - materiálového, energetického, vodního a šetrného a efektivního využívání zdrojů a předejití negativního dopadu obydlí a sídel na okolní prostředí. Jednotlivé modelové příklady ekologických zařízení, stavebních postupů a sídelních struktur v další části publikace nabízí možnosti řešení při realizaci obydlí splňujících kritéria ekologicky vhodné výstavby. Poslední část knihy popisuje permakulturní principy navrhování trvale udržitelných sídel.

 

 


Nové vydání je doplněno o část knihy "Jak na soběstačný dům" od Petra Skořepy.

 

Kniha má rozměr A4 a rozsah původně 225 stran a nyní doplněné vydání má již 314 stran. 

Proto musela být cena mírně navýšena, ale snažili jsme se tuto hodnotnou knihu udržet pod hranici 20EUR a podařilo se.

 

 

POZOR ! Knihy jsou jiz bohuzel u nás vyprodané, ale najdete je ještě u různých internetovych prodejců v CR a na Slovensku na www.darceky.sk.

Další zajímavé knihy, které najdete u různých knihkupců:

 

Erwin Thoma

http://ekovesnice.cz/view.asp?id=1603&typ=thumb

Viděl jsem tě růst

Paprsky

250Kč/10EUR

Ekologické zpracování dřeva

Tato úžasná kniha je určena všem milovníkům dřeva – zákazníkům, stavitelům, řemeslníkům i těm, kteří prostě tento materiál milují a chtějí se dozvědět víc o zákonitostech jeho zpracování.

Stran:192

Rudolf Doernach

 http://ekovesnice.cz/view.asp?id=1584&typ=thumb

Příručka pro život

 

Paprsky

365Kč/14EUR

 

 

 

 

 

Jak se dnes osvobodit od tlaků bezcitného, škodlivého a člověku nepřátelského zásobování cizím? Tato "příručka" by měla pomoci zodpovědět tyto otázky, dát tedy praktické návody. Má povzbudit a motivovat, ale v žádném případě nenabízí novou uzavřenou teorii. Když dnešní roztříštěná věda "produkuje" pouště a pustiny, nezbývá nám pouze odevzdanost nebo vzpoura, nýbrž hra pokusů a omylů, radostné prožívání alternativ s veselým mrknutím a sebeironií. Uváděné možnosti nepředkládáme neuspořádaně a "neutrálně", nýbrž stanovujeme z celostního pohledu jasné priority v tom, co je biologicky potřebné. Tím se naše příručka také liší od přeplněných "odborných knih". Měla by tedy být knihou knih, zavazadlem na cestu do biologické, životu přátelské budoucnosti. 

Stran: 164

 

Bill Mollison a Reny Mia Slay

 

 

Úvod do permakultury
 
Alter Nativa
 
490 Kč/18EUR
 

 

 

Permakultura je o navrhování trvale udržitelných lidských sídel. Je to přístup k životu, založený na etickém využívání krajiny, který kombinuje mikroklimy, rostliny, zvířata, půdu, vodní hospodářství, struktury a lidské potřeby do vzájemně komplexně spolupracujících, produktivních komunit.  
 
Z obsahu:
 • Energeticky úsporné navrhování pozemků a zahrad, metody plánování a designu.
 • Umístění a vzhled domu, harmonické začlenění budov a rostlin do krajiny, zdroje z domovního odpadu.
 • Městská permakultura: design zahrádky, recyklace odpadu a komunitní finanční systémy.
 • Nejvýhodnější využití plotů, treláží, skleníků a chladníků.
 • Slepičí a prasečí krmné systémy, spojení pastvin a užitkových stromů.
 • Ovocné sady, lesní zahrady, domácí les, bezorební pěstování obilnin.
 • Jak ovlivňovat mikroklima kolem domu a v zahradě.
 • Strategie pro obhospodařování půdy, vodní hospodářství, adekvátní využití technologií.
 
Stran 231

 

Gernot Minke

 

 

Příručka hliněného stavitelství
 
Pagoda
 
650 Kč/25EUR
 

 

 

Tato kniha podává přehled o možnostech využití hlíny jako stavebního materiálu a technologiích jejího zpracování, popisuje také specifické vlastnosti hlíny a na mnoha příkladech realizovaných hliněných staveb prezentuje nejrůznější způsoby jejího použití.
Autor zde také prezentuje své vlastní poznatky získané během třiceti let projektování a realizací více než šedesáti hliněných staveb doma i v zahraničí.
Příručka obsahuje souhrn informací a zkušeností, které byly k tomuto tématu doposud zveřejněny.
Kniha je určena jak studentům a vyučujícím, tak také všem, kteří využívají technologii hliněných staveb v praxi – architektům, stavitelům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Další detaily:
287 stran, formát 160 x 235 mm, pevná vazba, četné černobílé i barevné fotografie, schémata, grafy, tabulky


 


----------------------------------------------------------------------------
2.        Vydání dalších dvou knih "Jak na soběstačný dům" a "Casas de Paja".


Pro zájemce o návod na svépomocné stavění slaměného domu překlad výborné knihy dvou španělských studentek známého stavitele Toma Rijvena "Casas de Paja".
 

A doplněné vydání knihy Petra Skořepy (hlavního lektora Školy přírodního stavitelství) "Jak na soběstačný dům" s podrobnějšími návody.
Hledáme někoho na pomoc, kdo má zkušenosti s vydáváním knih na koordinaci a zařizování a nebo vydavatelství na spolupráci při vydání. Děkujeme...

 

 

 

Za občanské sdružení Eko-osada o.z.

Kontaktní osoba Petr Skořepa

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz